Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Ukraina solmi vapaakauppasopimuksen Eftan kanssa

Ukraina on nyt paitsi WTO:n jäsen myös Eftan vapaakauppakumppani. Ukrainan Efta-neuvottelut ovat edenneet vähin äänin ja kauppasopimus allekirjoitettiin kesäkuun lopulla Reykjavikissa Eftan ministerikokouksen aikana.

Efta-vapaakauppajärjestöön kuuluvat varsinaisina jäseninä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Kolme ensin mainittua maata on kauppapoliittisessa kytkennässä EU:hun vuonna 1994 solmitun Euroopan talousaluetta (EEA) koskevan sopimuksen kautta.

Eftan kanssa yhteistyöhön pyrkiminen on Ukrainalta selvä merkki kiinnostuksesta myös länttä kohtaan. Onkin selvää, että kumppanuus Eftan kanssa madaltaa kynnystä Ukrainan EU-integraatiolle.

Ukraina pääsi maailman kauppajärjestön WTO:n täysivaltaiseksi jäseneksi vuonna 2008 ja on tähän vedoten toistaiseksi torjunut Venäjän ehdotukset kolmen suuren IVY-maan tulliliittoon osallistumisesta.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-