Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Erityistalousalueen ensimmäinen osa avattiin Pietarissa

Pietarin erityistalousalueen ensimmäinen osa, Neudorfin alue vihittiin käyttöön heinäkuun lopulla. Neudorf sijaitsee Petrodvoretsin piirissä ja sen kokonaisala käsittää 18,9 hehtaaria. Alueen perustamiskustannukset ovat kaksi miljardia ruplaa eli noin 50 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljardia ruplaa tulee valtion budjetista Pietarin kaupungin huolehtiessa lopusta rahoituksesta.

Neudorfin erikoistumisalana on lääketeollisuus. Teknologiapuistoon on asettunut jo viisi ensimmäistä yritystä.

Erityisalueen käynnistämisen seuraavana vaiheena on Novo-Orlovskyn teknologiapuiston avaaminen. Tämän Primorskin piirissä sijaitseva alue on kooltaan suurempi käsittäen yhteensä yli 110 hehtaaria. Vastaavasti myös sen perustamiskustannukset ovat tuntuvasti korkeammat kuin Neudorfin kohdalla. Tämän hetkisten arvioiden mukaan Novo-Orlovsky tulee maksamaan noin 15 miljardia ruplaa eli noin 390 miljoonaa euroa.

Novo-Orlovskyn toiminta jakautuu kolmeen osaamisklusteriin, jotka ovat tieto- ja tietoliikenneteknologia, nanoteknologia sekä tieteellisten instrumenttien suunnittelu ja valmistus. Tähän teknologiapuistoon on tiedossa jo 28 investoijayritystä.

Pietarin erityistalousalueelle on myönnetty 20 vuoden toimilupa. Tänä aikana alueelle asettuville yrityksille on tarjolla erilaisia taloudellisia kannustimia.

Toimiluvan mukaan erityistalousalueella toimivien yritysten tuonti- ja vientitoimintaa koskevia määräyksiä on yksinkertaistettu. Lisäksi yritykset saavat konkreettisia taloudellisia etuja. Niiden maksamaa sosiaaliveroa on alennettu 14 prosenttiyksikköä ja voittoveroa on leikattu 20 prosenttiyksikköä. Yritykset on myös viiden vuoden ajaksi vapautettu kokonaan omaisuuteen, maahan ja kuljetustoimintaan liittyvistä veroista.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-