Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.8.2005

SGS sai Venäjän sertifiointiviranomaiselta
jatkon akkreditoinnilleen

Venäjällä nykyisin tuontituotteiden standardoinnista, sertifioinnista ja metrologiasta vastaa Rostechregulirovanie myönsi heinäkuun alussa SGS:lle jälleen jatkoa sen akkreditoinnille.

SGS:n akkreditointi kattaa uusimisen jälkeen elintarvikkeet, kosmetiikkatuotteet, pakkausmateriaalit, kemian- ja öljyteollisuuden tuotteet, elektroniikka- ja sähkölaitteet, kaapelit, koneet ja laitteet, erinäisiä raskaan teollisuuden tuotteita sekä kevyen teollisuuden tuotteet, kuten huonekalut ja tekstiilit.

Vastaavuussertifikaattien lisäksi suurelle osalle tuotteista vaaditaan myös muiden sertifiointielimien myöntämiä asiakirjoja. SGS on tämän takia luonut itselleen alihankkijaverkoston, joka hoitaa asiakirjojen hankkimisen asiakkaita varten.

Rostechregulirovanie tekee vähintään kerran vuodessa auditoinnin joko SGS:n pääkonttorissa Genevessä, Moskovan toimistossa tai jossakin sertifikaatteja myöntävistä SGS-toimistoista eri puolilla maailmaa. Akkreditointia varten auditoidaan myös SGS:n testauslaboratoriot.

Akkreditointia uusittaessa tarkastukset ovat aina perusteellisempia ja kestoltaan pitempiaikaisia kuin kontrollitarkastukset akkreditoinnin voimassaoloaikana.

SGS sai ensimmäisen akkreditointinsa Venäjälle vietävien tuotteiden vastaavuussertifioinnille silloiselta Gosstandartilta joulukuun lopussa 1993. Sertifiointimenettelyssä on tapahtunut paljon muutoksia kuluneiden vuosien aikana. Samalla on SGS:n akkreditointia ja toimivaltuuksia laajennettu useampaan kertaan.
GOST R -järjestelmän mukainen sertifiointi on ehtona tuotteiden pääsylle Venäjän markkinoille. Se on myös venäläisten kuluttajien tuntema ja markkinoiden vaatima tunnus, joka hyväksytään myyntikohteissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.