Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.8.2005

Vientiyrityksillä eniten
kaupan esteitä Venäjällä

Suomlaisyritykset kohtaavat ylivoimaisesti eniten kaupankäynnin esteitä Venäjän markkinoilla, selviää ulkoministeriön 470 yritykseltä saamista vastauksista. Samaisessa tiedustelussa selvisi myös, että EU-maista eniten ongelmia yrityksillämme on Saksan ja Baltian markkinoilla. EU-alueen ulkopuolella taas esteitä esiintyy yleisesti Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Lähes 60 prosenttia yritysten ilmoittamista tapauksista koski Venäjän markkinoita. Suurimmat ongelmat Venäjän-kaupassa liittyvät tullausmenettelyissä esiintyvin epäkohtiin. Yritykset valittivat tullaukseen liittyvistä epäselvyyksistä, epäjohdonmukaisuuksista ja ennalta arvaamattomuudesta sekä hitaista ja jatkuvasti vaihtelevista menettelyistä.

Toisena pahana esteenä nousevat esiin korkat tullitariffit ja tekniset kaupan esteet. Eri toimi- ja tuotealoista eniten esteitä kohtasivat elektroniikkateollisuus, rakennusala, kone- ja laitevalmistajat sekä palvelualat.

Jo yleisesti korkeina pidettyjen tariffien lisäksi yritykset mainitsivat erityisenä ongelmana rautateiden kaksoistariffit.

Suomessa lastatut ja valtakunnan rajan ylittävät rautatiekuljetukset hinnoitellaan kalliimmalla tariffilla Venäjän kuljetusten osuudelta kuin Venäjän satamissa puretut ja jälleenlastatut rahdit.

Teknisten kaupanesteiden osalta suomalaisyritykset valittivat sertifiointiin liittyvistä ongelmista. Viejillä on ollut muun muassa vaikeuksia selvittää, mitkä laitokset ovat valtion hyväksymiä sertifiointilaitoksia.

Esteenä pidettiin myös sitä, että GOST-R -ja hygieniasertifiointivaatimukset suosivat kotimaisia yrityksiä. Todistusten hankkimista pidettiin lisäksi kalliina.

Yritykset näkivät rusaasti puutteita teollis- ja tekijänoikeuksissa ja niiden valvonnassa. Valvonta tuotemerkkejä ja mallioikeuksia rikottaessa on vaikeaa ja ulkomaisten yritysten näkökulmasta vaikuttaa siltä kuin laittomaan kopiointiin olisi mahdotonta puuttua.

Läpinäkyvyyttä kaivataan

Epäkohtana pidetään myös kehittymätöntä julkisuusmenettelyä. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa yrityksiä haittaa huono tiedonsaanti tarjouskilpailuista sekä se, että valintakriteerit eivät aina ole julkisia.Laajalle levinnyt korruptio näkyy tietysti myös tarjoustilanteissa ja kynnysrahat ovat usein mukana kuvassa.

Sama läpinäkyvyyden puute vaikuttaa vastanneiden mielestä yritystoimintaan yleisemminkin. Esimerkiksi ulkomaisen omistuksen juridikka voi olla epäselvää, mikä aiheuttaa epävarmuutta omistusoikeuksien pitävyydestä.

Vaatimukset poikkeavat
kansainvälisestä käytännöstä

Liiketoimintaa Venäjällä hankaloittaa yhtälailla vaatimus pitää erikseen verolainsäädännön ja kirjapitolainsäädännön mukaista kirjanpitoa. Lisärasitteena on vielä se, että Venäjän vaatimukset poikkeavat kansainvälisistä käytännöistä.

Venäjän uudet valuuttasäännökset taas hankaloittavat suomalaisten Venäjällä olevien tytäryhtiöiden rahoitustoimintaa.

Yhtiöiden välisten lainojen pitää olla kestoltaan yli kolmen vuoden pituisia tai niistä pitää suorittaa takuumaksu keskuspankille.

Oman ongelmansa muodostaa sekin, että suomalaisen emoyhtiön antaman lainan korot venäläiselle tytäryhtiölle eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Byrokraattisia rasitteita on myös se, että voittojen kotiuttaminen vaatii Venäjällä viranomaisten luvan.

Kaupan esteiden kohdalla yritykset toivat esiin myös viisumi- ja työlupakäsittelyn hitauden ja raskaat, kustannuksia nostavat asiakirjavaatimukset.

Ulkoministeriö kannustaa yrityksiä ilmoittamaan kohtaamistaan kaupan ja investointien esteistä jatkossakin. Tiedot voi antaa suoraan ministeriöön tai lähettää ne ministeriön internet-sivustolla olevalla lomakkeella.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.