Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.8.2005

Korruption jättisumma
ihmetyttää Venäjällä

Yksityisen Indem-säätiön heinäkuussa julkistama Venäjän korruptiotilannetta käsittelyt raportti herätti huomiota Venäjällä ja myös ulkomailla. Venäjällä tulokset synnyttivät epäilyjä korruption massiivisten mittasuhteiden osalta ja toisaalta tutkimuksen tehneen instituutin perusteella. Indem-säätiön johtajana kun toimii presidentti Boris Jeltsinin entinen neuvonantaja Georgi Satarov.

Raportin mukaan kansalaisten ja yritysten maksamat viranomaislahjukset olisivat kasvaneet vuoden 2001 33,5 miljardista dollarista 319 miljardiin dollariin tänä vuonna. Nyt siis summa olisi kaksinkertainen liittovaltion budjettiin verrattuna ja edustaisi lähes puolta Venäjän bruttokansantuotteesta vuonna 2004. Se lähestyisi myös Venäjän kaikkien yritysten yhteenlaskettua markkina-arvoa, joksi on laskettu noin 350 miljardia dollaria.

Niin yritykset kuin yksityisetkin
harjoittavat lahjontaa

Indemin raportissa korruptio jaetaan kahteen päätyyppiin. Toisena on yritysten harjoittama lahjonta ja toisena on tavallisten kansalaisten ”arkipäivän” lahjonta. Selvityksen mukaan yritysten osuus koko summasta olisi 316 miljardia dollaria ja kansalaisten kolme miljardia.

Laajalle levinnyt ja syvälle juurtunutta korruptiota ei Venäjällä kiistä kukaan, mutta saatuja lukuja on kuitenkin pidetty mykistävinä. Esimerkiksi verkkouutispalvelu Pravda.ru laski, että lahjusten kokonaissumma toisi tasan jaettuna noin 300 000 dollarin tulot Venäjän jokaiselle virkamiehelle.

Sosiaalinen lahjonta on
jokapäiväinen asia

Huomion arvoista tuloksissa on joka tapauksessa se, että kansalaisten harjoittama niin sanottu sosiaalinen lahjonta näyttää muuttaneen muotoaan neljän vuoden aikana. Ihmisten valmius lahjoa viranomaisia on oleellisesti vähentynyt, mutta toisaalta taas julkisten laitosten henkilöstön lahjontaa pidetään yhä luonnollisempana asiana.

Kansalaiset haluavat voitelemalla varmistaa pääsynsä julkisten terveydenhoitopalveluiden piiriin sekä sisäänpääsynsä oppilaitoksiin. Myös asepalveluksen välttämisestä ollaan valmiita maksamaan.

Venäjän korruptiotaso on pudonnut
Keski-Aasian ja Afrikan tasolle

Indemin raporttiin sisältyvässä kansainvälisessä 145 maan vertailussa Venäjä sijoitetaan sijalle 90. Putoaminen Keski-Aasian ja Afrikan maiden tasolle tuntuu kovalta, koska vielä neljä vuotta sitten Venäjä oli korruption osalta samassa kastissa kuin Puola ja Baltian maat.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.