Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
11.6.2004

Puola parantaa investointiolojaan
lakiuudistuksilla

Ulkomaisten investoijien kiinnostus Puolaa kohtaan on selvästi elpymässä. Hyvään vauhtiin päässeen talouskasvun ohella myös käynnissä olevat lainsäädännölliset uudistukset lisäävät investointialttiutta.

Ratkaisevan tärkeä lakiuudistus koskee Puolan valtion ja sen viranomaisten velvoitteita ulkomaisten investoijien kanssa tehdyissä sopimuksissa. Julkisen vallan kanssa sovitut ehdot kirjataan tarkoin sopimukseen ja ne ovat sitovia.

Tällaisen lain puuttumista pidetään yhtenä syynä siihen, ettei autonvalmistaja Hyundai valinnut Puolaa uuden autotehtaansa sijaintipaikaksi.

Hallitus on jo toimittanut lakiesityksen Puolan parlamentin Sejmin käsiteltäväksi. Tätä ennen parlamentti ehti omalta osaltaan hyväksyä toisen talouslain, joka laajentaa taloudellisen toimeliaisuuden vapauksia.

Tämä yritystoimintaa liberalisoiva ja byrokratiaa karsiva laki parantaa sekin Puolan investointi-ilmapiiriä. Laki ensinnäkin raivaa toimilupaviidakkoa, joka on edellyttänyt raskaita asiointirutiineja valtion ja kuntien viranomaisten kanssa. Toinen suuri helpotus on se, että tarkastajien ramppaaminen yrityksissä vähenee radikaalisti. Uudella lailla halutaan lisäksi nopeuttaa ja helpottaa uusien yritysten perustamisprosessia.

Kumpikin lakiuudistus on jo työn alla, mutta niiden lopullista voimaantulon ajankohtaa ei osata vielä tarkemmin arvioida.

Puolan ulkomaisten investointien virasto PAIZ on jo neuvotellut pitkälle kuusi investointihanketta , joiden arvo vaihtelee kahdesta miljoonasta eurosta kuuteensataan miljoonaan euroon. Hankkeet voisivat toteutua vielä tänä vuonna, mutta investoijat odottavat ensin valtion velvoitteita koskevan lain voimaan astumista.

Idänkaupan Vientipalvelut 6/2004
(
Avaa Acrobat-versio)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.