Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Suomalaisyritykset Venäjällä -barometri:
Idänkauppiaat odottavat hyvää vientivuotta myös 2002

Suomalaiset vientiyritykset ovat tällä hetkellä varsin tyytyväisiä Venäjän talouskehitykseen ja markkinanäkymiin, selviää Idänkaupan Vientipalvelut -julkaisun tämän syksyisestä Venäjä-raportista. Suurimpana kasvun uhkana yritykset pitävät odotetusti Venäjän öljynvientitulojen romahtamista.

Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 54 prosenttia odottaa talouskasvun jatkuvan hyvänä vielä koko vuoden 2002 aikana ja lisäksi lähes kaikki loputkin arvioivat kasvun jatkuvan, joskin jo hidastuen.

Idänkauppiaamme ovat myös tyytyväisiä Venäjän talousuudistusten etenemiseen. Vastaajista 63 prosenttia sanoi Venäjän hallituksen onnistuneen uudistuksissaan hyvin ja luottamus uudistuspolitiikan tuloksiin on yhä vahvistumassa. Hallituksen kykyihin ja mahdollisuuksiin toteuttaa uudistuksia myös ensi vuonna uskoo jo kolme yritystä neljästä.

Luottamuksen lisääntymisestä kertoo myös se, ettei yksikään tutkimukseen vastanneesta 104:stä yrityksestä katsonut Venäjän poliittis-taloudellisen maariskin kasvaneen viimeksi kuluneena puolivuotiskautena. Vastaajista 38 prosenttia sanoi sen jopa vähentyneen.

Suomalaisyritykset luonnehtivat Venäjän markkinatilannettaan varsin hyväksi viimeisen puolen vuoden osalta. Oman toimialansa kysyntätilannetta piti hyvänä 74 prosenttia, myyntihintoja 62 prosenttia ja paikallisen liiketoimintansa kannattavuutta 69 prosenttia vastaajayrityksistä. Edellisestä huhtikuun tutkimuskierroksesta oli yritysten tyytyväisyys myyntihintoihin ja kannattavuuteen selvästi vahvistunut.

Myös yritysten ensi vuoteen kohdistuvat kaupalliset odotukset näyttävät hyviltä. Oman alansa markkinoiden kasvamista odottaa 89 prosenttia idänkauppiasta, joskin heistä valtaosa tyytyy varovaiseen kasvuarvioon. Vastaajat näkevät myös Suomen koko Venäjän-viennin kehitysnäkymät lähes yhtä hyviksi vuonna 2002.

Vaikka Venäjän markkinoiden kysyntätilannetta pidetään nyt hyvänä, huolettaa suomalaisyrityksiä kilpailun samanaikainen kiristyminen. Nopeassti kehittyneen venäläisen kotimarkkinateollisuuden valmisteet koetaan nyt omien vientituotteidemme pahimmiksi kilpailijoiksi, erityisesti kulutustavara-alalla. Toisaalta tämä kehitys on parantanut paikalliselle teollisuudelle koneita ja laitteita sekä muita tuotantohyödykkeitä toimittavien yritystemme tilannetta.

Vientitoiminnan vaihtoehtona olevaa paikallista valmistusta harkitsee nyt kuten keväälläkin noin joka viides yritys. Suunnitelmat eivät ole kuitenkaan suuremassa mitassa toteutuneet eikä yrityksillä ole mainittavia investointiaikeita myöskään seuraavalle puolivuotiskaudelle. Muuten idänkaupan yrityksemme aikovat entisestään tehostaa toimintaansa. Kehittämiskohteita ovat muun muassa myynti ja markkinointi, jakelutiet sekä paikalliset henkilöorganisaatiot.

Idänkaupan Vientipalvelut 6/2001

Joulukuun muut uutisotsikot


Compiler News

Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved. box@compiler.fi