Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.6.2009

Ruotsalaispankit selviävät
150 miljardin kruunun tappioista Baltiassa

Baltialaisten uutislähteiden mukaan Ruotsin rahoitustarkastusvirasto arvio neljän suurimman ruotsalaispankin kykenevän kantamaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa syntyviä tappioita yhteensä noin 150 miljardin kruunun eli noin 13,7 miljardin euron verran.

Swedbank, jolla on ruotsalaispankeista eniten liiketoimintaa Baltiassa, kantaa suhteellisesti suurimman riskin. Sen luottokannasta 17 prosenttia on Baltian markkinoilla. Myös SEB-pankin luottokannasta huomattava 13 prosentin osuus on Baltiassa.

Nämä kaksi pankkia ovat myöntäneet Baltissa luottoja yhteensä 366 miljardin kruunun eli noin 33,3 miljardin euron arvosta.

Rahoitustarkastusviraston maltillisen arvion mukaan ruotsalaispankkien luottotappiot voivat nousta noin 15 prosenttiin luottokannasta. Suhteellisesti suurempi riski niillä on kuitenkin Ukrainassa, jossa tappioiden osuus saattaa kohota 38 prosenttiin.

Kotimaassa Ruotsissa pankit selvinnevät sen sijaan vähäisin menetyksin, koska virasto tyytyy arviossaan 1,5 prosentin luottotappioriskiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-