Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.6.2009

Suomen vienti Venäjälle romahti puoleen alkuvuonna

Suomen vienti Venäjälle putosi tammi-maaliskuussa puoleen vuoden takaisesta tasostaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes kaikkien tärkeimpien tavararyhmien viennin arvo putosi jyrkästi.

Tullihallituksen tilastoyksikön mukaan henkilöautojen viennin arvo jäi 80 miljoonaan euroon eli neljännekseen edellisvuotisesta. Sekä koneiden ja laitteiden että sähköteknisen teollisuuden tuotteiden vienti putosi putosi suunnilleen puoleen viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna.

Samalla kuitenkin kemian teollisuuden vienti pysytteli lähellä viime vuoden tasoa. Lääkevalmisteiden vienti jopa jatkoi kasvuaan ja sen arvo nousi kahdella kolmanneksella 76 miljoonaan euroon. Myös kemian perusteollisuuden vienti lisääntyi hieman, mutta muovien ja väriaineoiden viennin supistuminen painoi kuitenkin koko kemianteollisuuden viennin viisi prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna.

Kaupan taantuminen näkyy tuontiluvuissakin

Venäjänkaupan jyrkkä taantuminen näkyi myös tuonnissa. Tammi-maaliskuussa tuonti putosi vuositasolla 42 prosenttia arvon jäädessä 1,5 miljardiin euroon. Tuonnin arvoa pudotti kuitenkin osaltaan öljyn tuontihinnan tuntuva lasku vuoden takaiseen verrattuna.

Viime vuonna Suomen kauppa Venäjän kanssa kehittyi selvästi suotuisammin kuin koko ulkomaankauppamme. Vienti Venäjälle kohosi hieman yli 7,6 miljardiin euroon, mikä ylitti edellisvuotisen 13 prosentilla. Vienti lisääntyi lähinnä autoviennin ansiosta, mutta myös koneiden ja lääkevalmisteiden viennin arvo kasvoi selvästi.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän-vienti kuitenkin putosi 47 prosenttia, mikä oli selvästi enemmän kuin koko viennissämme tapahtunut 35 prosentin lasku.

Venäjä oli viime vuonna Suomen suurin kauppakumppani sekä viennissä että tuonnissa. Venäjän osuus koko viennistämme oli 11,6 prosenttia ja tuonnistamme 16,3 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän vientiosuus putosi 8,9 prosenttiin, mikä jäi jälkeen Saksan ja Ruotsin vientiasemasta. Tuonnissa Venäjän osuus oli nyt 14,3 prosenttia eli tasan sama kuin Saksankin.

Muuhun EU-alueeseen verrattuna Suomen vienti Venäjälle kehittyi viime vuonna keskimääräistä hitaammin. Kun koko EU:n vienti Venäjälle kasvoi 18 prosenttia oli Suomen kasvutahti vain 13 prosenttia vuonna 2008.

Kolmen suurimman viejämaan viennin kasvu oli tosin hyvin tasaista, sillä Saksa pååsi 15 prosentin, Italia 10 prosentin ja Suomi siis 13 prosentin lisäykseen. Muista tärkeistä viejämaista kuitenkin esimerkiksi Ranska, Puola, Britannia ja Ruotsi ylsivät suunnilleen neljänneksen kasvuun.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-