Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.6.2009

Venäjä ehdotti IVY:n viljapoolin perustamista

Venäjä, Kazakstan ja Ukraina aikovat perustaa yhteisen työryhmän selvittämään edellytyksiä maiden hallitusten koordinoiman viljapooliin perustamiselle. Ajatuksen Itä-Euroopan suurten viljantuottajamaiden yhteistyöstä esitti presidentti Dmitri Medvedev avatessaan Pietarin World Grain Forumin.

Venäjän maatalousministeriön mukaan Mustanmeren alueen viljantuottajamaat voisivat yhteisellä markkinapolitiikallaan edistää maailman viljakaupan pysymistä vakaana.

Venäjällä ja Ukrainassa odotetaan erinomaista viljasatoa. Venäjällä satoennuste oli kesäkuun alussa 80-90 miljoonaa tonnia. Se on hyvä tulos, vaikka se näin jäisi viime vuotista jonkin verran pienemmäksi. Pitemmällä 10-15 vuoden tähtäimellä viljasadot voivat nousta Venäjällä jopa 135 miljoonaan tonniin, mikä tarjoaisi mahdollisuuksia 40-50 miljoonan viljatonniin vientiin.

Ministeriön mukaan 50 miljoonan viljatonnin vienti nostaisi Venäjän markkinaosuuden noin 20 prosenttiin. Johtavien IVY:n maatalousmaiden eli Venäjän, Valko-Venäjän, Ukrainan ja Kazakstanin yhteinen markkinaosuus voisi saman laskelman mukaan nousta 30-35 prosenttiin maailman koko viljakaupasta.

Aloitetta ajava Venäjän maatalousministeriö perustelee viljapoolin perustamista eri syillä. Pooli voisi ensinnäkin suurella markkinaosuudellaan vakauttaa maailman viljamarkkinoita ja estää niiden spekulatiivista manipulointia. Se voisi myös osallistua kansainvälisen viljan varmuusvaraston perustamiseen ja ylläpitoon. Kolmas peruste olisi viljantuotantoon ja viljan jatkojalostukseen tehtävien investointien optimointi kansainvälisen työnjaon puitteissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-