Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.6.2009

Lehti palautti mieliin Puolan olot 20 vuotta sitten

Puolan taloustilanne on useisiin muihin maihin verrattuna hyvä, mutta se on huono kun tilannetta verrataan viime vuosien tasoon, jolloin esimerkiksi työllisyystilanne ja ansiotaso ovat jatkuvasti kohentuneet.

Rzezcpospolita-lehden tekemän retrospektiivisen tarkastelun perusteella puolalaisten pitäisi nytkin olla enemmän kuin tyytyväisiä, kun vertailukohdaksi otetaan vuoden 1989 olot. Mainittuna vuonna Puolan bruttokansantuote supistui 12 prosenttia ja inflaatio oli 585 prosenttia.

Työllisyystilanne oli sen sijaan hyvä vuonna 1989, sillä työttömyysaste oli vain 6,6 prosenttia, kun työttömyysprosentti tällä hetkellä on noin 11 prosenttia.

Hyvinvoinnin leviämistä yhteiskuntaan kuvastaa puolestaan se, että vuonna 1988 väritelevisiovastaanotin maksoi kymmen kuukauden keskipalkan verran, mutta jo vuonna 2007 kansalainen pystyi yhden kuukauden ansioillaan ostamaan 3,6 vastaanotinta.

Puolan taloutta ja hyvinvointia ovat kahdenkymmenen vuoden aikana rakentaneet maataloustuotannon keskittyminen, yksityisen yritystoiminnan voimakas laajentuminen sekä markkinatalouden nopea läpimurto.

Rzeczpospolitan mukaan Puolassa toimi vuonna 1989 vain 800 000 yritystä, joista huomattava osa oli valtionyrityksiä tai julkisia liikelaitoksia. Tällä hetkellä Puolassa on jo yli kolme miljoonaa yritystä, joissa julkisen sektorin rooli on vähäpätöinen.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-