Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.6.2009

Säästötoimet iskevät jo palkkoihin Virossa

Viron suuryrityksistä kaksi kolmasosaa on viimeksi kuluneella puolivuotiskaudella leikannut työvoimakustannuksiaan henkilöstövähennyksillä, selviää PricewaterhouseCoopersin kokoamista tiedoista.

Yritykset ovat pyrkineet säästämään työvoimakustannuksista irtisanomisten, lomautusten ja työaikalyhennysten avulla. Samalla kuitenkin haastateltujen yritysten joukosta löytyi myös sellaisia, jotka eivät vielä tähän mennessä ole turvautuneet näin radikaaleihin säästötoimiin.

Yritysten toinen tapa leikata työvoimakustannuksia on ollut palkkojen ja palkanlisien alentaminen sekä luontaisetujen karsiminen.

PwC:n selvityksen mukaan joka kolmas yritys on viimeisten kuuden kuukauden aikana alentanut henkilöstönsä peruspalkkoja. Samassa yhteydessä on yleensä myös pienennetty suoritepalkkoja ja bonuksia.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-