Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.6.2008

Ukraina hyötyy maailman elintarvikekriisistä

Ukrainan viljasadosta on tällä satokaudella tulossa paras sitten Neuvostoliiton päivien. Sato voi parhaassa tapauksessa nousta 50 miljoonaan tonniin, kun aikaisempi ennätyssato vuodelta 1990 oli 60 miljoonaa tonnia.

Ukrainan sato kiinnostaa jopa Yhdysvaltojen maatalousministeriötä, joka korotti kesäkuun alussa aiempaa satoarviotaan 3,5 miljoonalla tonnilla yli 43 miljoonaan tonniin. USDA arvioi lisäksi, että tällä satomäärältä Ukrainalta liikenisi markkinointikaudella 2008/2009 vientiin noin 15 miljoonaa viljatonnia. Vientimäärä vastaa Ukrainan viljakauppiaiden yhdistyksen vientiarviota, joka on 13,5 miljoonaa tonnia.

Vientikiintiöiden poisto
muutti viljelysuunnitelmat

Ukraina voi nyt täysimääräisesti hyödyntää viljasatoaan, sillä hallitus poisti huhtikuun alusta viljan vientikiintiöt, jotka olivat periytyneet edelliseltä hallitukselta. Vientikiintiöihin oli turvauduttu, jotta edullista viljaa olisi riittävästi tarjolla kotimaan markkinoilla.

Vientikiintiöistä seurasi, että viljelijät siirsivät painopisteen viljasta vapaasti vietäviin viljelykasveihin. Erityisen paljon tuotettiin rapsia, jota voitiin viedä hyvään maailmanmarkkinahintaan lähinnä biodieselin raaka-aineeksi. Tästä syystä ja myös epäedullisten sääolojen takia Ukrainan viljasato jäi 33 miljoonaan tonniin vuonna 2007.

Ukrainan hyvältä näyttävää satotilannetta pidetään jo kansallisena voittona. Se tulee tilanteessa, jolloin maailmanlaajuinen niukkuus peruselintarvikkeista on lisääntymässä. Näissä markkinaoloissa Ukrainalla on historiallinen mahdollisuus lähteä kehittämään itsestään yhdeksi maailman suurimmista vilja-aitoista.

Ukraina pyrkii uudelleen
vilja-aitaksi

Ukrainan panos maailman ruokataloudelle voikin olla suuri, koska se on yksi harvoista maista, joiden maataloudesta löytyy vielä runsaasti käyttämättömiä reservejä.
Renaissance Capital Ukraine toteaa tuoreessa maatalousraportissaan, että Ukrainan maataloudelle on olemassa valtaisaa kehityspotentiaalia.

Maan kokonaispinta-alasta huomattavan suuri osa koostuu hedelmällisestä viljelymaasta. Lisäksi työvoiman saatavuus on hyvä ja sen palkkataso on edelleen alhainen. Vientikuljetusten kannalta taas maasta on hyvät liikenteelliset yhteydet sekä Mustanmeren satamista että rautateitse.

Kymmenien miljardien
investoinnit tarpeen

Ukraina on kuitenkin vuosien ajan kärsinyt sekä vääränlaisesta politiikasta että taloudellisista laiminlyönneistä. Maatalouden elvyttämiseen tarvittaisiin nyt ainakin 40 miljardin dollarin suuruiset investoinnit, jotta tuottavuus kyettäisiin nostamaan eurooppalaiselle tasolle. Nyt viljan keskimääräinen hehtaarituottoa vastaa vain 35 prosenttia EU-maiden tuotosta.

Investointitarpeet lähtevät niin perusasioista kuin siemenistä, lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista. Lisäksi käyttöpääomaa tarvitaan tietysti ajanmukaiseen konekalustoon ja koneiden polttoaineisiin.
Ukrainan elintarvikesektorille on tehty vuodesta 1992 lähtien noin kahden miljardin dollarin arvosta suoria ulkomaisia investointeja, mutta summasta vain noin kolmannes on kohdistunut varsinaiseen maataloustuotantoon.

Investoijat haalivat valtavia vuokramaa-alueita

Ulkomaisia investoijia onkin viime aikoina kiinnostanut lähinnä valtavien maatalousmaan varantojen kokoaminen maata vuokraamalla. Ulkomaalaisten ohella myös kotimaiset maanvuokrausyhtiöt ovat hankkineet viljelyaloja pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Renaissance Capital Ukrainen mukaan viljelymaan vuokra on lähes kaksinkertaistunut parissa vuodessa ja liikkuu tällä hetkellä 60-80 dollarissa hehtaarilta.

Maan ostaminen
yhä kielletty

Maanvuokrien hinnannousu onkin noussut ongelmaksi. Peruskysymys on kuitenkin laki, joka kieltää maatalousmaan ostamisen. Se johtaa vääristymiin vuokramarkkinoilla ja vaikeuttaa myös maataloustuotannon pitkäaikaista suunnittelua.
Maataloustuotanto on tietysti Ukrainankin tapauksessa kiinni myös sääoloista, mutta toimintaa tehostamalla ainakin 50 miljoonan tonnin viljasadot voisivat olla melko todennäköisiä.
Tästä määrästä olisi mahdollista allokoida 25-27 miljoonaa tonnia vientiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.