Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.6.2008

Venäjän talouskasvu on pysynyt tavoitteesaan

Venäjän talous kasvoi tammi-toukokuussa vuositasolla 8,4 prosenttia, mutta toukokuussa kasvu hidastui 7,7 prosenttiin, selviää talousministeriön tuoreesta tiedonannosta. Ministeriö ei kuitenkaan katso toukokuun tuloksen enteilevän kasvutrendin taittumista, vaan sanoo mahdollisen hidastumisen selviävän vasta parin seuraavan kuukauden jälkeen.

Viime vuonna Venäjän talous kasvoi 8,1 prosenttia ja tälle vuodelle hallitus ennakoi viimeisimmässä ennusteessaan 7,6 prosentin kasvua.

Venäjän talouskasvua ovat tänä vuonna ylläpitäneet teollisuustuotannon kasvu, investoinnit, kotimainen kulutuskysyntä sekä vienti.

Vienti kasvoi tammi-huhtikuussa 51,6 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Viennin kokonaisarvo oli 148,7 miljardia dollaria, josta ulkokaupan eli IVY-alueen ulkopuolelle suuntautuneen viennin osuus oli 126,3 miljardia dollaria.

Inflaatio edelleen kovatahtinen

Tammi-toukokuun lukujen valossa Venäjän talouskehitys jatkuu entisellä urallaan, mutta nopeasti etenevästä inflaatiosta on tullut keskeinen ongelma.

Kuluttajahintainflaatio kiihtyi edelleen toukokuussa ja nousu oli vuositasolla jo 15,1 prosenttia. Inflaationtorjuntaohjelmaa parhaillaan valmisteleva hallitus uskoo kuitenkin, että inflaatio saadaan hidastumaan vuoden lopussa 10,5 prosenttiin. Viime vuonna kuluttajahintainflaatio oli oli 11,9 prosenttia ja vuonna 2006 se oli 9,0 prosenttia.

Kuluttajahintojen rinnalla myös tuottajahinnat ovat kovassa nousussa. Tammi-toukokuussa ne nousivat vuositasolla 11,5 prosenttia ja joillakin aloilla hintojen kallistuminen oli todella kova. Esimerkiksi rahtikuljetukset kallistuivat 21,6 prosenttia. Viime vuonna tuottajahinnat nousivat 11,7 prosenttia.

Ostovoima vahvistuu yhä

Hintoja ovat osaltaan nostaneet parantunut työllisyystilanne sekä hyvä ansiokehitys. Toukokuussa työttömäksi rekisteröityneiden työnhakijoiden määrä oli 1,397 miljoonaa ja työttömyysprosenttia 6,4 prosenttia. Rosstatin mukaan työttömien määrä oli oli 5,5 prosenttia pienempi kuin mitä se oli viime vuoden toukokuussa.

Rosstatin tuoreimmat palkkatiedot kertovat puolestaan, että kansalaisten käytettävissä olevat reaalitulot nousivat tammi-toukokuussa 9,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kevään talouslukujen valossa Venäjällä näkyy vastaavanlaisia ylikuumentumisen merkkejä kuin aiemmin Baltian maissa. Tilannetta enteilevät reipas talouskasvu, kova inflaatio, hyvä työllisyystilanne ja selvästi inflaation ylittävä ansiotason nousu.

Makrotaloudellisia riskejä liittyy myös tuonnin kasvuun. Tuontia kyetään toistaiseksi rahoittamaan öljyn vientituloilla, mutta öljyn hinnan laskiessa maa ei selviä nykyisistä tuontimääristä.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.