Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

20.6.2007

Investoinnit kasvavat nopeasti Venäjällä

Kiinteät investoinnit lisääntyivät tammi-huhtikuussa lähes 20 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkuvuoden investointikehitys tukee pikemmin energiatuotantoa kuin talouden monipuolistamista, sillä kaivannaisteollisuuteen suuntautui enemmän investointeja kuin jalostusteollisuuteen. Lisäksi investoinnit kaivannaisteollisuuteen kasvoivat lähes kolmanneksella, kun jalostusteollisuuden investoinnit lisääntyivät vain 4 %. Investoinnit vähenivät mm. metalliteollisuudessa ja koneenrakennuksessa.

Investointien rahoituksessa vahvistui sekä budjettivarojen että osakeantien osuus vuoden takaisesta. Kiinteistä investoinneista 5 % oli peräisin ulkomailta.

Ulkomaista pääomaa on virrannut Venäjälle kuluvana vuonna ennätysmäärä, pääasiassa erilaisten luottojen muodossa. Ulkomaisten luottojen kasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti öljy-yhtiö Jukosin konkurssipesän realisointi sekä suuret osakeannit.

Finanssiministeri Aleksei Kudrin arvioi maahan tulleen nettopääomavirran nousseen tänä vuonna jo 40 miljardiin dollariin, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.