Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

20.6.2007

Alueellisten erojen tasaus vaatii uudenlaisia toimia Venäjällä

Venäjän talouskasvu on 2000-luvulla jatkunut nopeana. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoittanut alueiden välisten erojen supistumista, vaan useissa tapauksissa niiden kasvamista. Parhaiten menestyneet alueet ovat siis pystyneet kasvamaan muita nopeammin useilla mittareilla mitattuna, toteaa tutkija Merja Tekoniemi Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta.

Vuonna 2005 julkistetun aluepolitiikkaohjelman mukaisesti tilannetta pyritään helpottamaan uusin keinoin. Mikäli ohjelma tulee käyttöön, nykyinen pelkästään alueellisten tuloerojen tasaamiseen tähtäävä politiikka siirtyy toissijaiseksi ja etualalle nousee kasvukeskusajattelu, johon sisältyvät tiedekaupungit. teknologiakeskukset, tutkimusyliopistot ja erityistalousalueet.

Vielä viime vuonna Venäjän alueiden taloudellinen kehitys jatkui kuitenkin hyvin epätasaisena, vaikka pääosin myönteisenä. Erot federaatiopiirien välillä ja alueiden kesken eivät oleellisesti supistuneet ja alueiden sisälläkin oli suuria eroja paikallishallintotasolla.

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna kaikissa federaatiopiireissä, mutta kasvuvauhti vaihteli Kaukoidän kolmesta prosentista Keskisen alueen 13 prosenttiin. Vaikka Keskisessä federaatiopiirissä teollisuustuotannon kasvu oli nopeinta. se oli samalla ainoa alue, jolla kasvunopeus hidastui.

Federaatiopiirien sisällä oli Tekoniemen mukaan suuria eroja kasvuvauhdissa, mutta pääosin teollisuustuotanto kehittyi myönteiseen suuntaan. Lähes 20 alueella teollisuustuotanto kasvoi yli kymmenen prosenttia vuonna 2006.

Kaikkein nopeimmin teollisuustuotanto kasvoi Kaliningradin alueella, jossa päästiin peräti 68 prosentin lisäykseen. Tuotantoa kiihdytti alueelle myönnetty erityisasema. Vuonna 2001 hyväksyttiin Kaliningradin kehittämistä koskeva, vuoteen 2010 ulottuva ohjelma ja viime vuoden huhtikuussa tuli voimaan uusi laki Kaliningradin erityistalousalueesta.

Kaliningradin ohella myös Moskovan ja sitä ympäröivän alueen teollisuustuotannon kasvu jatkui erittäin voimakkaana eli noin 18 prosentin vuosivauhtia. Kasvu tosin jonkin verran laantui vuoden 2005 kasvupyrähdyksen jälkeen.

Hieman yli kymmenellä alueella teollisuustuotanto pysyi vuoden 2005 tasolla tai jopa supistui. Näihin alueisiin kuuluu myös Pietarin kaupunki, jossa teollisuustuotanto oli viime vuonna seitsemän prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2005. Pietarin teollisuustuotannon taso onkin vaihdellut voimakkaasti vuosittain ja vuoden 2002 yli 30 prosentin kasvusta on nyt tultu negatiivisiin kasvulukuihin.

Teollisuustuotannon supistumisesta huolimatta Pietari kuuluu edelleen maan tärkeimpiin teollisuustuottajiin ja on yhä houkutteleva investointikohde. Pietarin taloudessa on toisaalta myös palvelusektorilla tärkeä osuus ja se kompensoi teollisuustuotannon taantumista.

Myös Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella teollisuustuotannon taso on vaihdellut, muttei yhtä voimakkaasti kuin Pietarissa. Viime vuonna Leningradin alueen teollisuustuotanto kasvoi hyppäyksenomaisesti 27 prosenttia.

Merja Tekoniemen tutkimusartikkeli ”Talouskasvu alueiden näkökulmasta” on julkaistu Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tuoreessa ”Venäjän kasvun uudet ehdot” -raportissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 6-7.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.