Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.5.2009

Kazakstanin talous on kestänyt toistaiseksi

Kazakstanilla on tällä hetkellä paljon talousongelmia, joista päällimmäisenä on maan johtavien pankkien ajautuminen vakavaan kriisiin. Silti maan bruttokansantuote supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä vain 2,2 prosenttia.

Kazakstanin teollisuustuotannon arvo supistui tammi-huhtikuussa vuositasolla 4,8 prosenttia jääden 2 227,8 miljardiin tengeen eli noin 10,6 miljardiin euroon. Tästä kaivannaisteollisuuden osuus oli runsas puolet.

Kaivannaisteollisuudessa tuotannon arvo supistuikin vain 0,1 prosenttia edellisvuotisesta. Pahin pudotus tapahtui tehdasteollisuudessa, jonka tuotannon arvo laski 12,2 prosenttia.

Keskeisten infrastruktuuripalveluiden eli sähkön, kaasun ja veden huollon yhteenlaskettu arvo supistui puolestaan 8,3 prosenttia.

Kazakstanin rakennustoiminnan arvo laski tammi-huhtikuussa 8,6 prosenttia ja supistui 337,6 miljardiin tengeen eli noin 31,8 miljardiin euroon. Rakentamisen volyymi kuitenkin kasvoi.

Teollisuuden taantuma tuntuu jo Kazakstanin työllisyystilanteessa. Huhtikuussa työttömien määräksi arvioitiin 611 000 henkilöä eli 7,2 prosenttia maan käytettävissä olevasta työvoimasta. Kazakstan on nopeasti käynnistänyt erilaisia julkisia hankkeita ja hallituksen työllistämisstrategia tavoittelee 250 000 uuden työpaikan luomista.

Kazakstanin tilastoviraston mukaan kansalaisten ansiotaso on kaikesta huolimatta noussut ainakin nimellisesti. Tammi-maaliskuussa keskimääräinen bruttoansio oli 62 671 tengeä eli noin 299,7 euroa kuukaudessa. Palkkasumma oli 13,1 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna.

Idänkaupan Vientipalvelut 5/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-