Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.5.2009

Venäjä haluaa konttituonnin rautateilleen ja satamiinsa

Täysin kauppajärjestö WTO:n periaatteiden vastaisena pitää liikenneministeri Anu Vehviläin Venäjän tullilaitoksen valmistelemaa asetusta, jonka mukaan yli 20-jalan kontit kuljetettaisiin joko meritse suoraan Venäjän satamiin tai naapurimaiden kautta rautateitse. Mahdollinen asetus koskisi Venäjän Euroopan puoleista rajaa ja EU-maista se kohdistuisi Suomeen, Viroon ja Latviaan.

Asetuksen voimaantulo lakkauttaisi kokonaan kuorma-autoilla tapahtuvat konttikuljetukset Suomesta ja eräistä muista maista Venäjälle. Suomen kautta kuljetettiin viime vuonna Venäjälle 196 000 konttia, joista vain 7 000 meni rautateitse.

Rajan yli pystytään kuljettamaan 3-4 konttijunaa päivässä. Samalla kuitenkin Suomen ja Venäjän kolmen eteläisen rajanylityspaikan kautta kulkee nykyisessäkin taloustilanteessa 8 500-10 000 rekkaa viikossa.

Vehviläinen lähetti hieman ennen asetusluonnoksen virallista vahvistusta kirjeen Venäjän liikenneministeri Igor Levitinille. Kirjeessä Vehviläinen arvostelee Venäjän tullilaitoksen valmistelemaa asetusta.

“Olen erittäin huolestunut mahdollisen asetuksen vaikutuksista, sillä konttiasetus heijastuisi suoraan myös Suomen Venäjän-vientiin”, hän totesi.

Vehviläisen mukaan asetusta ei voida hyväksyä ja hän toivookin, että ministeri Levitin käyttäisi kaiken vaikutusvaltansa, jotta asetus ei tulisi voimaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 5/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-