Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.5.2008

Liettua pyrkii ohjailemaan
Baltian energiaratkaisuja

Liettualaiset arvostelevat Puolaa maiden välillä sovitun voimansiirtoyhteyden rakennustöiden siirtämisestä. Maat allekirjoivat sähkönsiirtoa koskevan sopimuksen helmikuussa, mutta puolalainen osapuoli halusi viedä sopimuksen vielä Puolan kilpailuviranomaisen tarkasteltavaksi.

Liettuassa ei peitellä kiukkua Puolan viivyttelyn suhteen, etenkin kun motiivia pidetään selvänä. Pelissä on Puolan osallistuminen yhdessä Baltian maiden kanssa Ignalinan uuden ydinvoimalan perustamiseen.

Puola kutsuttiin jälkikäteen mukaan voimalaprojektiin ja nimenomaan Liettuan aloitteesta. Hankkeen valmistelun aikana on kuitenkin selvinnyt, ettei Puola halua tyytyä alkuperäiseen suunnitelmaan sähköntuotannon tasajaosta.

Voimalan kapasiteettitavoitteena on tällä hetkellä 3 200 megawatin tuotanto, josta Puola haluaisi saada omaan käyttöönsä 1 200 megawattia.

Voimalahankkeen rinnalla Liettua onkin aloittanut neuvottelut ruotsalaisten kanssa merenalaisen voimakaapelin vetämisestä maiden välille. Kaapelin pituudeksi tulisi noin 350 kilometriä ja sen kapasiteetti olisi Liettuan toivomusten mukaisesti 1 000 megawattia.

Merikaapeliajatuksen takia Liettua on nyt joutunut kitkatilanteeseen myös toisen naapurinsa ja Ingnalina-kumppaninsa Latvian kanssa. Latvia on kääntynyt samojen ruotsalaistahojen puoleen vastaavanlaisella kaapelialoitteella.

Ruotsin kannalta on suunnilleen sama vedetäänkö kaapeli Liettuaan tai Latviaan. Koska kahden kaapeliyhteyden rakentaminen on mahdotonta, toivoo Ruotsi balttien selvittävän asian keskenään.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.