Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.5.2008

Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi

Ukrainan pyrkimys maailmankaupan tasaveroiseksi jäseneksi on vihdoin johtanut toivottuun tuloksen, kun presidentti Viktor Jushtshenko allekirjoitti toukokuun 16. päivä

Ukrainan parlamentin ratifioiman WTO:n liittymissopimuksen.

Ukrainan tie jäsenyyteen oli pitkä, sillä Ukraina anoi jo marraskuussa 1993 jäsenyyttä WTO:ta edeltäneeseen organisaatioon, GATT:iin.

Ukraina allekirjoitti liittymissopimuksensa WTO:hon helmikuussa ja huhtikuussa maan parlamentti ratifioi sopimuksen ainoastaan kommunistipuolueen asettuessa vastustavalle kannalle.

Lisää lakiuudistuksia ja viran-
omaismääräyksiä tarvitaan vielä

Jäsenyyden vahvistamisen jälkeenkin Ukrainalta vaaditaan vielä uudistustoimia lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja myös viranomaiskäytännössä. Ukrainan on jätettävä näitä asioita koskeva kehittämissuunnitelma kuukauden kuluessa. Ukraina on kuitenkin ennen tätä viimeistä silausta hoitanut yli 50 lakiuudistusta WTO:n edellyttämällä tavalla.

Ukrainalle kaikki tämä ponnistelu on epäilemättä kannattanut. WTO-jäsenyys avaa sille kauppasuhteet 151 maahan ilman aikaisempia tuonti-, tulli- ja tariffirasitteita. Paikallisten asiantuntijoiden mielestä Ukrainan vientinäkymät paranevat olleellisesti kemiantuotteissa ja metallituotteissa. Selvä voittaja on myös Ukrainan maatalous, jota maailman potentiaalisesti suurimpana tuottajana voi odottaa arvaamattoman suuret vientimarkkinat tämän hetkisessä elintarviketilanteessa.

Ukrainalle oli eduksi myös WTO-jäsenyyden sinetöityminen ennen Venäjän jäsenyysratkaisua. Ukrainalla olisi nyt täysivaltaisena jäsenenä veto-oikeus torjua Venäjän jäsenyys.

Venäläisellä medialla onkin ollut se ennakkokäsitys, että Ukraina aikoo maksaa potut pottuina aikaisempien kiistakysymysten, kuten etenkin kotimaiseen käyttöön tulevien kaasutoimitusten kovien hintakorotusten perusteella.

WTO avasi taas dialogin
Ukrainan ja Venäjän taloussuhteisiin

Nyt ääni on kuitenkin muuttunut kummallakin puolella. Ukrainan ja Venäjän taloudelliselle yhteistyölle on nopeasti annettu korkeat kansalliset prioriteettit. Ukrainan osalta hyvää tahtoa on vakuutettu sekä presidentin että pääministerin voimin ja positiiviset asenteet ovat levinneet Venäjällä ainakin duumaan asti.

Ukrainalle aikaisempien kauppasuhteiden uudelleen rakentaminen olisi epäilemättä vain eduksi. Tässä kummankin maan WTO-jäsenyys auttaisi suuresti, koska kauppajärjestön säännöt määrittäisivät tarkoin miten Venäjän pitäisi kohdella Ukrainaa kauppakumppanina.

Ukrainan tärkeimmät vientituotteet Venäjälle ovat tällä hetkellä alkoholijuomat, sokeri ja sekalaiset raaka-aineet.
Jatkossa viennin rakenne voisi kuitenkin monipuolistua.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.