Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
25.5.2004

EU näyttää vihreätä valoa Venäjän WTO-jäsenyydelle

Venäjän WTO:n jäseneksi pääseminen otti ehkä ratkaisevan askeleensa kun Venäjä ja Euroopan unioni pääsivät toukuun 21. päivä Moskovassa sopimukseen jäsenyysehdoista. EU:n kanssa asiasta oli neuvoteltu kuuden vuoden ajan ja ensimmäisen kerran Venäjä kolkutteli WTO:n ovia jo vuonna 1993.

Venäjällä tämän jälkeen vielä edessään vastaavat neuvottelut kolmen muun suuren talousmahdin eli Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan kanssa. Näissä neuvotteluissa saattavat painottua toisenlaiset kysymykset kuin EU:n kohdalla. Mikäli nämäkin neuvottelut ratkeavat myönteisesti, voisi Venäjän liittyä Maailman kauppajärjestöön jo ensi vuonna.

EU:n ja Venäjän välisessä sopimuksessa sovittiin viimeisistä vielä auki olleista suuremmista periaatekysymyksistä. Päätöksille tuli kuitenkin pitkiä siirtymäaikoja, jotka voivat tuoda vielä monenlaisia mutkia matkaan. Konkreettisin ja välittömin etu EU-maille on tullien alentaminen keskimäärin 1,4 prosentilla unionin alueelta Venäjälle tuotavista tavaroista. Tullien alentaminen kuvaa kuitenkin keskimääräistä tavoitetasoa, jonka molemmin puolin saattaa esiintyä suuriakin vaihteluita.

Neuvottelun toinen keskeinen päätös oli maakaasun kotimaan hintojen ja vientihintojen välisen suuren hintaeron tasaaminen. Neuvottelujen jokerina oli Venäjän yllättävä ilmoitus sen asettumisesta tukemaan Kioton ilmastosopimusta.

Venäjä pääsisi käyttämään
laajemmin ja monipuolisemmin resurssejaan

Venäjälle WTO-jäsenyys avaa kokonaan uudet näkymät. Sillä ei ole jäsenyyden takia juurikaan mitään menetettävänään, mutta sen sijaan paljon voitettavanaan.

WTO:n tarjoamat monitahoiset kauppasuhteet saattavat hyvinkin nopeassa tahdissa kehittää Venäjän raaka-ainevetoisesta taloudesta diversisioituneemman ja kansainvälistyneemmän sekä myös riskittömämmän.

Jäsenyyden odotetaan toisaalta myös saneeraavan Venäjän talouselämää. Vanhentuneella ja tehottomalla neuvostoaikaisella tuotantokoneistolla saattaa olla lopun ajat edessään.
Vanhakantaista teollisuutta suojanneen protektionismin vähentyessä, joutuu se ensimmäisen kerran kohtaamaan todellisen ulkomaisen kilpailun.

Itälaajentumisestakin
etuja Venäjälle

WTO-jäsenyyden tavoittelu on myös selkiyttänyt Venäjän suhtautumista EU:n itälaajentumiseen. Vaikea neuvottelutilanne ratkesi ilman suurempaa dramatiikkaa huhtikuussa kun unioni ja Venäjä sopivat uusien jäsenmaiden suorasta siirtymisestä aikaisemman kumppanuussopimuksen piiriin.
Myös itälaajentuminen saattaa merkitä Venäjälle etuja. Ennen kumppanuusneuvottelua Venäjä esitti virallisena arvionaan, että sille koituu laajentumisesta 150 miljoonan dollarin taloudelliset menetykset.

Kommentaattoreiden mukaan laskelma edusti kuitenkin outoa matematiikka, koska siinä oli huomioitu kaikki potentiaaliset haitat, muttei ainoatakaan hyötynäkökohtaa.

Idänkaupan Vientipalvelut 5/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.