Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.6.2010

Hallitus valmistelee Venäjän ensi vuoden budjettia

Hallituksen tavoitteena on pienentää asteittain viime vuonna talouskriisin seurauksena syntynyttä federaatiobudjetin vajetta jäädyttämällä lähivuosien menot reaalisesti kuluvan vuoden tasolle. Viime vuonna vaje oli 6 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Finanssiministeri Aleksei Kudrinin mukaan budjetti pyritään tasapainottamaan vuoteen 2015 mennessä. Mikäli raakaöljyn keskimääräinen maailmanmarkkinahinta on lähivuosina yli 70 dollaria tynnyriltä, budjetti saadaan tasapainoon jo aiemmin.

Yksi tärkeimmistä budjettilaskelman lähtökohdista on raakaöljyn hintaennuste, sillä noin 40 % budjetin tuloista muodostuu suoraan energiasektorin veroista. Finanssiministeriö noudattaa varovaista linjaa ja ehdottaa ensi vuoden laskelmien perustaksi raakaöljyn 70 dollarin tynnyrihintaa. Ministeriön mukaan tämä hinta tuottaa budjetin vajeeksi ensi vuonna 4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mikäli öljyn hinta on korkeampi, pienenee budjettivaje vastaavasti.

Budjetin lähtöoletuksiin liittyy kuitenkin eriäviä näkemyksiä. Talousministeriö tavoittelee julkisten investointien lisäämistä talouskasvun tukemiseksi ja ehdottaa budjettilaskelmien perustaksi öljyn 76 dollarin tynnyrihintaa, mikä mahdollistaisi suuremmat menot. Ministeriö on laskenut bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2011 tällä oletuksella 3,5 %. Jos julkiset investoinnit ovat pienempiä, on bruttokansantuotteen kasvu ministeriön mukaan hitaampaa.
Kuluvan vuoden budjettitilanne on aiemmin arvioitua parempi.

Finanssiministeriön mukaan federaatiobudjetin vaje on vuoden lopussa enintään 5,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun alun perin vajeen suuruudeksi arviointiin vajaat 7 %. Alkuvuonna Urals-raakaöljyn keskihinta on ollut 76 dollaria tynnyriltä eli 18 dollaria korkeampi kuin mitä budjettia laadittaessa oletettiin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-