Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.6.2010

Ruplan vahvistuminen pysähtyi huhtikuussa

Ruplan viime vuoden lopusta jatkunut vahvistuminen pysähtyi huhtikuussa, josta lähtien rupla on heikentyRupla ei vahvistunut enää.nyt dollarista ja eurosta muodostettua koriaan vastaan, joskin toukokuusta lähtien melkoisesti heilahdellen, kuten valuutat maailmanlaajuisesti.

Dollariin nähden rupla on heikentynyt huhtikuun vahvimmasta arvostaan noin 28 ruplasta 31,7 ruplaan. Rupla on nyt dollariin nähden syyskuun 2009 tasolla. Euroon nähden rupla on sen sijaan huhtikuusta hieman vahvistunut ja kesäkuun 10. päivä sen arvo oli 37,9 ruplaa. Ruplan eurokurssi on nyt samalla tasolla kuin vuoden 2008 lopussa.

Keskuspankki pitää lyhyellä tähtäimellä ruplan kurssia interventioillaan kolmen ruplan levyisen vaihteluvälin sisällä, mutta siirtää putkea tilanteen mukaan. Jos ulkomaanvaluutan ostot ja myynnit ylittävät 700 miljoonaa dollaria, keskuspankki katsoo kyseessä olevan markkinatilanteen perustavaa laatua olevan muutoksen ja siirtää vaihtelualuetta 5 kopeekalla ylös- tai alaspäin.

Keskuspankki on ruplan vahvistumispaineiden alla siirtänyt putkea useasti sen jälkeen, kun se ilmoitti liikkuvan valuuttaputken käyttöön otosta marraskuussa 2009.

Keskuspankin kesäkuun alkupäivinä antaman lausunnon mukaan ruplan pitkäaikainen vahvistumistendenssi on päättymässä. Venäjän vientimäärät ja vientihinnat eivät enää kasva aiempien vuosien tapaan, mutta tuonti lisääntyy voimakkaasti. Tästä syystä kauppataseen ylijäämä ja siitä johtuva valuuttavirta tulevat supistumaan.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-