Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.6.2010

Latvialla uusi strategia harmaan talouden torjumiseen

Latviassa harmaan talouden kitkemisessä kovat keinot eivät ole riittävästi tehonneet. Finanssiministeriö onkin nyt päättänyt kokeilla käänteistä, positiivisia ja kannustavia keinoja sisältävää ohjelmaa.

Miniteriö on laatinut yli 60 toimintatapaa ja keinoa käsittävän toimintaohjelman, jossa moitteettomasti toimineita yrityksiä palkitaan ja toisaalta rikkomuksiin syyllistyneille yrityksille tarjotaan mahdollisuus korjata aikaisemmat virheet lievennetyillä rangaistusseuraamuksilla.

Toimenpideluetteloon kuuluu muun muassa nuhteettomien yritysten “valkoinen lista”. Listalle päässeillä yrityksillä on suosituimmuusasema julkisissa hankinnoissa ja niillä on kevennetyt rutiinit viranomaisvalvonnassa.

Tarjolla on myös maksuohjelma, jossa sovittuun määräaikaan mennessä verorästinsä maksaneet yritykset vapautetaan sakkomaksuista. Lisäksi verottomia tuloja kassaansa keränneet yritykset voivat laillistaa nämä varat maksamalla erikseen säädetyn veron.

Harmaa talous on suuri ongelma myös Liettuassa ja Virossa. Viron tilanteesta antaa käsityksen työvoimanvälitykseen erikoistuneen CV Keskus -portaalin tekemä verkkokysely.
Kyselyyn vastanneista lähes 1 900 henkilöstä 29 prosenttia kertoi saavansa palkkansa tai osan siitä verottomana. CV Keskuksen vastaavassa vuonna 2007 toteutetussa kyselyssä pimeitä ansiotuloja saavien osuus oli yhdeksän prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-