Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.6.2010

Kustannussäästöt auttavat Viron yrityksiä

Virossa koko yrityssektorin veroton myynti nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 118 miljardiin kruunuun eli noin 7,54 miljardiin euroon. Paikallisen tilastoviraston mukaan myynti oli kaksi prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2009. Kausitasoitettuna myynti kasvoi kuitenkin kolme prosenttia verrattuna viime vuoden viimeiseen kvartaaliin verrattuna.

Vuosivertailussa myyntiään menettivät eniten rakennusala sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Paremmin menestyi tehdasteollisuus, jonka onnistui kasvattaa myyntiään ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008 kolmannen neljänneksen.

Yrityssektorin kannattavuus on parantunut tuntuvasti vaatimattomaan myynnin lisäykseen nähden. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa yritysten yhdistetty voitto nousi 4,8 miljardiin kruunuun eli noin 310 miljoonaan euroon. Vaatimattomuudestaan huolimatta tulos oli kaksinkertainen vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Yhdistetty tulos parani eniten tehdasteollisuudessa, jonka nousua vetivät puuteollisuus, liuskeöljyn tuotanto sekä metallituotteiden ja sähkölaitteiden valmistus.

Tilastoviraston katsauksesta selviää edelleen, että tammi-maaliskuussa yritysten kokonaiskustannukset laskivat vuositasolla neljä prosenttia. Suurin vähennys tapahtui työvoimakustannuksissa, jotka alenivat 15 prosenttia.

Investointialttius oli Virossa alkuvuonna entistä heikompi. Yritykset investoivat tammi-maaliskuussa vain 5,1 miljardia kruunua eli noin 330 miljoonaa euroa. Summa oli puolta pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-