Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.6.2005

Venäläiset vallanneet
maantiekuljetukset suomalaisilta

Venäjälle suuntautuvat maantiekuljetukset ovat lähes täysin luisuneet venäläisille kuljetusyrityksille. Tälle hetkellä Venäjälle menevistä kuljetuksista alle kymmenen prosenttia on suomalaisten autojen hoidettavana, sanoi toimitusjohtaja Seppo Sainio Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokouksessa Joensuussa..

Tasapaino markkinaosuuksissa olisi ollut mahdollista hoitaa matkalupakiintiöiden kautta, mutta sitä ei Suomen vianomaisjohto ole rohjennut kuitenkaan tehdä, moitti Sainio.

Logistiikan kehittämis-
ohjelma tekeillä

Nyt liikenne- ja viestintäministeriön julkistamassa logistiikan kehittämisohjelmassa esitetään tutkittavaksi koko lupajärjestelmästä luopumista. Matkalupajärjestelmällä ei SKAL:in mukaan olekaan mitään virkaa, ellei sitä käytetä alkuperäisessä tarkoituksessaan pariteettiperiaatteen säilyttämiseen.

Hallitusohjelmassa on veloitettu laatimaan kehitysohjelma, jolla Suomen logistista asemaa vahvistetaan osana EU:n ja Venäjän taloudellista yhteistyötä. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen johdolla toiminut ohjausryhmä julkisti 6. kesäkuuta esityksensä tällaiseksi ohjelmaksi.
Kehitysohjelmassa on esitetty 35 toimenpidettä, joilla Suomen logistista asemaa pyritään turvaamaan. Liian vähälle pohdinnalle ovat kuitenkin jääneet toimenpiteet, joilla suomalaisten kuljetusyritysten markkinaosuutta Venäjän liikenteessä kyettäisiin parantamaan, totesi Seppo Sainio.

Logistiikkaohjelmassa on mainittu kustannusten alentaminen kilpailuaseman parantamiseksi. SKAL on omasta puolestaan toistuvasti tehnyt esityksiä valtiovarainministeriölle verotuksen tekemiseksi kilpailukykyiseksi.

SKAL on lukuisia kertoja ottanut esille venäläisten paremman aseman halvan polttoaineen tuonnissa. Suomalaiset saavat tuoda kuorma-auton tankissa korkeintaan 400 litraa dieselöljyä rajan yli, mutta venäläiset jopa 1 500 litraa.

Kaksoislaskutus suomalais-
liikennöitsijöisen riesana

Suomalaisten liikennöitsijöiden toimintaa on lisäksi vaikeuttanut maanteiden tavarankuljetuksissa edelleen rehottava kaksoislaskutus. Suomalaiset kuljetusyritykset eivät halua perustaa toimintaansa Venäjän tullin huijaukseen, jolloin ne ovat pudonneet markkinoilta vähin erin pois.

Toimitusjohtaja Seppo Sainio totesi vielä, että Suomen tullilla sen enempää kuin liikkuvalla poliisillakaan ei ole riittävästi resursseja venäläisautojen valvontaan tavaraliikenteessä. Venäläiset eivät hae eivätkä joudu maksamaan ylipaino- ja ylimittalupia valvonnan vähäisyyden takia. Venäjällä sensijaan jokainen suomalaisauto syynätään ja luvat tarkastetaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.