Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.6.2005

Nopef rahoittaa Baltian ja
Puolan hankkeiden valmisteluja

Pohjoismaiden Projektivientirahasto Nopef pyrkii kasvattamaan aktiviteettiaan myös Suomessa. Nopef hyväksyi viime vuonna 132 uutta hanketta, joista vain 20 koski suomalaisia yrityksiä.

Nopef myöntää pohjoismaisille yrityksille korotonta lainaa ja tukea EU- ja Efta-maiden ulkopuolelle kohdistuvien kansainvälistymis- ja projektivientihankkeiden valmistelukustannuksiin.

Tänä vuonna ja kahtena seuraavana vuotena Nopef voi myöntää lainoja esitutkimuksiin, jotka liittyvät yritysten Viron, Latvian, Liettuan tai Puolan markkinoille menemiseen. Projektivientirahasto suosii pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Nopef voi tukea kahta eri hanketyyppiä, jotka liittyvät edellä mainittuihin kohdemaihin. Kansainvälistymishankkeissa laina voi kattaa 40 prosenttia hyväksytyistä esitutkimuskuluista. Laina voidaan myös muuttaa tueksi edellyttäen, että hankkeen raportointi ja tilintarkastajan vahvistamat kustannukset on hyväksytty.

Korotonta riskirahoitusta
projektiviejille

Projektivientihankeen esitutkimus voi saada 40 prosentin korottoman riskilainoituksen, joka maksetaan hankkeen toteutuessa takaisin Nopefille. Tämäkin laina voidaan muuttaa tueksi, jos hanke jää toteutumatta jostakin syystä, esimerkiksi ulkomainen kilpailija voittaa kaupan.

Kansainväistyminen tarkoittaa etabloitumista ulkomaille. Siihen voi sisältyä yrityksen ostaminen, oma ”brown/green field”-projekti, yhteisyrityksen perustaminen sekä tietyt franchising-järjestelyt. Projektivientihankkeella Nopef tarkoittaa kertaluontoisia toimituksia, jotka voivat sisältää esimerkiksi tuotantojärjestelmän tai kokonaisen laitoksen avaimet käteen -toimituksen.

Tuki kattaa muun muassa riski-, rahoitus- ja kannattavuusanalyysien laatimisen, liiketoimintasuunnitelman tekemisen ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden arvioinnin. Nopef ei kuitenkaan osallistu agentin tai maahantuojan etsimiskuluihin tai yleisten markkinatutkimusten tekemiseen.

Lainasumma viime vuonna
4,4 miljoonaan euroa

Pohjoismaiden Projektivientirahasto Nopef on Pohjoismaiden Ministerineuvoston alainen rahoituslaitos, joka toimii läheisessä yhteistyössä toimeksiantajansa ja muiden Helsingissä sijaitsevien pohjoismaisten rahoituslaitosten kanssa, joita ovat Pohjoismaiden Investointipankki (NIB), Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Nordic Development Fund (NDF).

Viime vuonna Nopefin myöntämien lainajojen kokonaissumma oli noin 4,4 miljoonaa euroa. Rahaston koko lainakanta oli tilivuoden lopussa noin 8,8 miljoonaa

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.