Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.6.2005

Puolapainotteinen pk-rahasto
kiinnostaa suomalaisia

Itä-Euroopan sijoitusrahastoja kohtaan tunnettu mielenkiinto on nyt meillä selvässä kasvussa. Trigon Capitalin rahastoja Suomessa edustavan EQ Pankin järjestämään uuden small cap -rahaston tiedotustilaisuuteen osallistui kesäkuun puolivälissä peräti 430 sijoittajaa ja osakesäästäjää.

Trigonin uusi Itä-Euroopan pk-rahasto on lajissaan ensimmäinen. Se tekee sijoituksia Baltian maiden, Puolan sekä myös muiden itäisen Euroopan maiden, kuten esimerkiksi Kroatian pk-yrityksiin.

Rahastoa Helsingissä esitelleen, Trigonin rahastoista vastaavan johtajan Kristel Kivinurm-Piirsalun mukaan uuden rahaston painopistealueena on Puola, joka on kehittymässä yhdeksi EU-alueen johtavista talousmaista.

Myös Varsovan pörssissä on vilkasta ja siihen on listautunut tai aikoo listautua myös joukko pk-yritykseksi katsottavia yhtiöitä. Rahaston seurannassa on silti myös pörssin ulkopuolisia yrityksiä.
Trigonia kiinnostavat yritykset joiden markkina-arvo on 300-100 miljoonaa euroa, mutta myös tätä suuremmat yhtiöt voivat tulla kysymykseen.

Puolalaisten sijoituskohteiden osalta Kivisalm-Piirsalu painotti EU-kytkentöjen oikeata arviointia. Kokemukset ovat jo osoittaneet, että johtavien EU-maiden hidas talouskehitys voi merkitä puolalaisille pk-vientiyrityksille sekä mahdollisuuksia että uhkia, täysin yrityksestä, toimialasta ja tuotteista riippuen.

Kotimarkkinayritykset eivät ehkä tarjoa yhtä suuria menestymishadollisuuksia, mutta oikein valittuna ne ovat turvallisia kohteita suuren maan kasvavilla markkinoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.