Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.6.2005

Keskuskauppakamari:
Puolan markkinat kiinostavat yhä enemmän

Suomalaisyritykset odottavat Viron. Latvian ja Liettuan sekä erityisesti Puolan markkinoiden merkityksen kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta kyselystä. Vastanneista yrityksistä peräti 80 prosenttia sanoo Puolan markkinoiden kehittyvän yhä tärkeämmäksi.

Suomalaiset hyödyntävät Baltian ja Puolan markkinapotentiaalia edelleen lähinnä vientiä lisäämällä, mutta niillä on myös paikallisia investointiaikeita. Erityisesti suuret yritykset aikovat tehdä suoria investointeja näihin kohdemaihin. Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista suurista yrityksistä, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa, aikoo investoida Viroon tai Latviaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Puolaan tehtäviä investointeja suunnittelee puolestaan 38 prosenttia saman kokoluokan yrityksistä.

Viime aikoina toteutuneista investoinneista kertoo, että lähes kolmannes kaikista vastaajayrityksistä oli investoinut Viroon viimeisen 12 kuukauden jaksolla. Latviaan oli investoinut 19 prosenttia, Liettuaan 16 prosenttia ja Puolaan 23 prosenttia vastanneista.

Vaikka Puolan markkinoiden vetovoima on kasvussa, piti 57 prosenttia vastaajista Viroa tärkeimpänä kohdealueenaan. Latvia ja Puola saivat arvioissa jaetun toisen sijan ja Liettuaa pidettiin vastaavasti vähiten kiinnostavana markkina-alueena.

Viidennes vastaajayrityksistä arvioi kaupankäyntikulttuurin parantuneen Virossa viime vuosien aikana. Byrokratia on vähentynyt ja talouden kasvu sekä EU-jäsenyys ovat parantaneet markkinaolosuhteita. Myös Puolan, Latvian ja Liettuan EU-jäsenyyksiä pidettiin keskeisenä markkinoiden kiinnostavuutta lisänneenä tekijänä.

Viranomaisten toiminta on parantunut Keskuskauppakamarin aiempien, vuosina 2001 ja 2002 tehtyjen selvitysten jälkeen kaikilla osa-alueilla. Suurin parannus on tapahtunut tulli- ja rajaviranomaisten sekä tarkastus- ja sertifiointiviranomaisten toiminnassa.

Nyt julistettu selvitys tehtiin huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 280 suomalaisyritystä, joilla on toimintaa kyseisissä maissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.