Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.6.2005

Metla kartoittaa Venäjän
puutavaraviennin vaikutuksia

Metla on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa kartoitetaan venäläisten puutuotteiden ja erityisesti raakapuun ja sahatavaran viennin vaikutuksia Euroopassa. Siinä pyritään analysoimaan Venäjän metsäsektorin vilkastuneen ulkomaankaupan vaikutuksia muun muassa puumarkkinoiden toimintaan Suomessa ja laajemminkin eurooppalaisten sahamarkkinoiden mekanismeihin.

Tutkimushankkeen esityönä Metlassa on valmistunut selvitys Venäjän metsävaroista ja niiden hallinnoinnista sekä raakapuun ja sahatavaran tuotannosta ja viennistä. Venäjän metsävarat ovat sekä pinta-alaltaan että tilavuudeltaan maailman suurimmat.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän metsäsektorilla on toteutettu lukuisia uudistuksia, kuten metsäteollisuuden ja puun hakkuun yksityistäminen sekä puutuotteiden hintojen ja viennin vapauttaminen. Uudistusten myötä Venäjän metsäsektorin toiminta on muuttunut aiempaa markkinalähtöisemmäksi. Osana kehitystä puutuotteiden vienti entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle on kasvanut nopeasti erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Se on kytkenyt Venäjän metsäsektorin entistä kiinteämmäksi osaksi kansainvälistä taloutta.

Alhaisen jalostusasteen tuotteet, raakapuu ja sahatavara, muodostavat noin 55 prosenttia Venäjän metsäsektorin tuloista.Euroopassa venäläistä raakapuuta viedään eniten Suomeen, jossa venäläinen puu vastaa lähes viidennestä metsäteollisuuden vuosittaisesta raakapuun tarpeesta.

Venäläinen sahatavara on pystynyt kasvattamaan osuuttaan Länsi-Euroopan kilpailluilla markkinoilla. Esimerkiksi Saksan sahatavaran tuonnista Venäjän osuus on jo suurempi kuin Suomen tai Ruotsin.
Venäjän puutuotteiden vientiä käsittelevän englanninkielisen esiselvityksen voi tilata Metlan internet-sivustolta.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.