Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.4.2009

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä putosi tammi-maaliskuussa

Vaihtotaseen ylijäämä supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskuspankin alustavan arvion mukaan 11 miljardiin dollariin oltuaan vuotta aiemmin 38 miljardia dollaria. Kauppataseen ylijäämä oli 22 miljardia, kun se vuosi sitten oli 50 miljardia dollaria. Tämän aiheutti tavaraviennin arvon 45 prosentin supistuminen vuositasolla. Tavaravientiin vaikutti lähinnä se, että Urals-öljyn keskihinta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 50 % alempi kuin vuotta aiemmin eli 44 dollaria tynnyriltä. Tavarantuonnin arvo supistui puolestaan 36 prosenttia Venäjän heikentyneen taloustilanteen ja ruplan devalvoitumisen vuoksi.

Rahoitustaseen alijäämä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 30 miljardiin dollariin vuoden takaisesta 26 miljardista dollarista. Alijäämäinen rahoitustase tarkoittaa, että rahoitusvarallisuutta virtasi ulos maasta enemmän kuin sitä tuli maahan. Alijäämän kasvun taustalla on mm. ulkomaisen lainanoton supistuminen.

Keskuspankin valuuttavaranto supistui 31 miljardia dollaria ensimmäisellä neljänneksellä. Varannon supistuminen on kuitenkin viime aikoina tasaantunut ja 10. huhtikuuta valuuttavaranto oli 384 miljardia dollaria.

Pääomien ulosvirtauksien ja ruplan heikkenemisen vuoksi keskuspankki käytti ruplan tukiostoihin vielä tammikuussa 40 miljardia dollaria, mutta helmikuussa interventiot käytännössä loppuivat ruplan heikkenemisen pysähdyttyä suhteessa dollarista ja eurosta muodotettuun koriin. Maaliskuusta lähtien rupla on jopa vahvistunut jonkin verran koriinsa nähden.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-