Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.4.2009

Venäjän talous yhä alaspäin

Investoinnit ja tuotanto vähenivät edelleen maaliskuussa, mutta pudotus ei juuri enää kiihtynyt. Rosstatin ennakkotietojen mukaan investoinnit supistuivat 15 % vuotta aiemmasta, mikä heijastui teollisuustuotannon 14 prosentin ja rakentamisen 20 prosentin vähenemiseen. Myös koko ensimmäisen neljänneksen luvut olivat samaa tasoa kuin maaliskuussa.

Teollisuudenaloista eniten ovat kärsineet investointi- ja kestokulutustavaroiden valmistavat alat, kuten kone-, laite- ja kulkuvälineteollisuus sekä rakennustarviketeollisuus. Sitä vastoin elintarviketeollisuus on supistunut vähemmän mm. ruplan heikkenemisen tuoman paremman kilpailukyvyn myötä. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus vähittäiskaupan myynnistä on myös kasvanut viime kuukausina.

Myös öljytuotteiden tuotanto on supistunut keskimääräistä vähemmän ja raakaöljyn tuotanto jopa kasvoi maaliskuussa hieman vuotta aiemmasta.

Kulutuskysyntää heijastava vähittäiskauppa supistui maaliskuussa 4 prosenttia vuotta aiemmasta tulojen vähentyessä ja työttömyyden lisääntyessä. Tammi-maaliskuun pudotus jäi yhteen prosenttiin vuodentakaisesta.

Keskimääräisen nimellispalkan vuosikasvu hidastui edelleen maaliskuussa selvästi ja inflaation pysyessä 14 prosentissa keskimääräinen reaalipalkka oli 6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-