Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.4.2009

Siirtohinnoittelun määräykset tiukentuvat Venäjällä

Venäjän talousministeriö valmistelee lakiesitystä, jolla on tarkoitus puuttua yritysten soveltamaan siirtohinnoitteluun. Lakiuudistus sisältyy niihin keinoihin, joita hallitus aikoo käyttää lisätäkseen verotuloja itse yritysveron tasoon puuttumatta.

The Moscow Timesin haastatteleman varatalousministerin mukaan Venäjällä etenkin monikansalliset yhtiöt pyrkivät siirtohinnoittelun avulla leikkaamaan voittojensa verotusta. Tämä hoidetaan hinnoittelemalla sopivasti Venäjällä toimivan tytäryhtiön ja ulkomailla olevan emoyhtiön välisiä liiketoimintoja. Tuloverotuksessa on keskeistä erityisesti konsernien sisäisen, kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan siirtohinnoittelu, joka vaikuttaa siihen, mihin valtioon tulo kertyy ja missä valtiossa siitä voidaan verottaa.

Verotuksellinen ongelma ei ministeriön mukaan koske yksinomaan ulkomaalaisomisteisia yhtiöitä, vaan siihen turvautuu myös venäläisiä yrityksiä. Siirtohinnoittelua voidaan eräissä tapauksissa soveltaa myös Venäjän hallintoalueiden välillä ja lisäksi yrityksillä on myös tytäryrityksissä ulkomailla, kuten verokeitaissa.

Valmisteilla oleva laki ei tähtää siirtohinnoittelun kieltämiseen, mutta se asettaa menettelylle tiukempia ehtoja. Laki määrittää tarkemmin, millaisin hinnoitteluperiaattein yritykset voivat toimia ja mitä liiketoimia voidaan ylipäätään siirtohinnoitella.

Tiukentuviin dokumentointivaatimuksiin kuuluu, että yli 100 miljoonaa ruplaa eli noin 2,28 miljoonaa euroa ylittävistä liiketoimista on ilman eri pyyntöä ilmoitettava viranomaisille. Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan toisiinsa etuyhteydessä olevien osapuolten tekemän liiketoimen hinnoittelua. Siirtohinnoittelulla on olennainen merkitys tuloverotuksessa, koska liiketoimessa käytetty hinta vaikuttaa osapuolen verotettavan tulon tai tappion määrään.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-