Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.4.2009

Ekonomistit luottavat edelleen Puolan talouteen

Talousasiantuntijat ovat varautuneet myös Puolan talouden taantumaan, mutta odotukset ovat silti kansainvälisten mittapuiden mukaan positiiviset. Parhaiden ennusteiden mukaan Puola olisi EU-alueen ainoa maa, joka pystyy tänä vuonna kasvattamaan burttokansantuotettaan edes jonkin verran.

Usko Puolan selviytymiskykyyn istuu laajasti ekonomistipiireissä. Arvovaltainen EIU odottaa Puolan talouden pysyvän ainakin jonkin verran plussan puolella ja kiihtyvän ensi vuonna jo 2,2 prosentin kasvuun.

HSBC Bankin ennuste lupaa Puolalle tänä vuonna 1,6 prosentin talouskasvua ja pankki ennakoi myös zlotyn vahvistuvan tänä ja ensi vuonna. HSBC pitää Puolan tilannetta kokonaisuutena ottaen hyvänä, kun sitä verrataan muihin keskisen Itä-Euroopan maihin.

Myös luokituslaitos Fitch on korjannut aikaisempaa kasvuennustettaan ja arvioi nyt maan bruttokansantuotteen hyytyvän nollakasvuun. Kuitenkin myös Fitch uskoo Puolan talouden nopeaan elpymiseen ennustaen vuodelle 2010 jo 1,5 prosentin kasvua.

Maailmanpankin tuoreimmassa Puola-ennusteessa päädytään niukkaan 0,5 prosentin talouskasvuun. Pankki on muita ennusteen antajia optimistisempi Puolan elpämisen suhteen, sillä sen kasvuarvio vuodelle 2010 nousee 2,8 prosenttiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-