Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.4.2009

Valko-Venäjä kadotti puolet viennistään

Valko-Venäjän ulkomaankauppa supistui tammi-helmikuussa vuositasolla peräti 38,8 prosenttia. Tilastokomitean mukaan vienti laski 46,0 prosenttia sen arvon jäädessä 3,1 miljardiin dollariin. Tuonnin arvo putosi 3,9 miljardiin dollariin, mikä oli 31,8 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Valko-Venäjän kauppataseen alijäämä oli 815 miljoonaa dollarin, mutta kauppatase oli palveluiden kohdalla 222 miljoonaa dollaria vientivoittoinen.

Ulkomaankaupan kehitys ei kuitenkaan ollut näin huono, mikäli hintatekijä otetaan huomioon. Tilastokomitean mukaan Valko-Venäjän vientihinnat laskivat tammi-helmikuussa keskimäärin 29,3 prosenttia tuontihintojen alentuessa 16,3 prosenttia. Hintamuutoksilla oikaistuna viennin vähennys oli 26,2 prosenttia ja tuonnissa supistuminen jäi 18,9 prosenttiin.

Viennin volyymi leikkasivat energian, raaka-aineiden ja komponenttien välityskaupan pysähtyminen sekä kotimaassa valmistettujen tuotantohyödykkeiden heikko menekki ulkomaanmarkkinoilla. Esimerkiksi tärkeän tavararyhmän traktoreiden vienti romahti vuositasolla 54,4 prosenttia.

Elintarvikkeiden tapauksessa kauppatase oli Valko-Venäjälle 71,4 miljoonaa dollaria ylijäämäinen. Elintarvikkeiden vienti kylläkin supistui 12,8 prosenttia, mutta samalla myös niiden tuonti väheni.

Elintarvikkeille oli sen sijaan vahvaa kysyntää kotimaassa, Tammi-maaliskuussa kotimaisten tuotteiden osuus oli 78,1 prosenttia vähittäiskaupan koko elintarvikemyynnistä.
Ensimmäisellä neljänneksellä Valko-Venäjän vähittäiskauppa-alan myynti, catering-palvelu pois lukien, kasvoi vuositasolla 6,4 prosenttia ja nousi 11 030 miljardiin ruplaan eli noin 2,94 miljardiin euroon.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-