Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.4.2009

Pietariin valmistellaan suuria tiehankkeita

Pietarissa on suunnitteilla mittavia tiehankkeita, jotka toteutetaan osin kaupungin ja osin liittovaltion rahoituksella. Vuoteen 2015 ulottuvien rakennustöiden tavoitteena on kasvattaa Pietarin tie- ja katuverkkoa lähes 500 kilometrillä, kertoo suunnitelmiin perehtynyt St. Petersburg Times.

Kaupungin tiestö käsittää tällä hetkellä 3 150 kilometriä ja suunnitelman toteuduttua se kasvaisi 3 630 kilometriin.

Tieprojekteihin sisältyy 138 kilometriä moottoriliikenneteitä ja 68 kilometrin verran moottoritieosuuksia. Lisäksi suunnitelman toteutus edellyttää, että tieverkkoa täydentämään rakennetaan 75 tieliittymää, 34 siltaa ja tunnelia sekä 40 jalankulkuväylää.

Liittovaltion 20,6 miljardin ruplan eli noin 460 miljoonan euron rahoitusosuus kohdistetaan läntisen kehätien ZSD:n rakennushankkeisiin. Tämä edellyttää kuitenkin, että Pietarin kaupunki huolehtii itse 6,6 miljardin ruplan eli noin 150 miljoonan euron kustannusosuudesta. Kehätien rakennus- ja parannushankkeilla on kiire, sillä projekti on tarkoitus saada päätökseen jo ensi vuonna. Moottoriliikenneteiden rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2010-2011. Pietarin tiehankkeiden kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan 212 miljardiin ruplaan eli noin 4,8 miljardiin euroon.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-