Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.4.2005

Erikoistalousalueet
innovaatioiden syntysijoiksi

Uusi Venäjän erikoistalousalueita koskeva lakiesitys on läpäissyt jo kaikki hallintoportaat. Talousalueiden perustaminen on saanut heti selvää kannatusta myös Venäjän talouselämältä.

Kommersantin ja Venäjän liikkeenjohdon yhdistyksen yhteisessä selvityksessä ilmeni, että 69,7 prosenttia haastatelluista johtajista piti erikoistalousalueita tarpeellisina ja hyödyllisinä. Kantaa alueisiin ei vielä osannut ottaa 13,2 prosenttia ja vain 17,1 prosenttia piti niitä tarpeettomina.

Haastattelussa vastaajat saivat myös määritellä erikoistalousalueille parhaiten soveltuvia tehtäviä. Vastanneista selvä 65,9 prosentin enemmistö asetti alueiden yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi innovaatioiden synnyttämisen. Joka neljäs johtaja mainitsi vientikelpoisten tuotteiden valmistuksen, aivan kuten myös teollisuus- ja aluekeskeisen kehitystoiminnan.

Talousalueet
stimuloisivat tuotanoa

Erikoistalousalueilla nähdään myös olevan laajempaa kansantaloudellista merkitystä. Vastanneista 48,1 prosenttia oletti talousalueiden stimuloivan osallistuvia tuotannonaloja sekä monipuolistavan yrityssektoria. Lisäksi 18,8 prosenttia haastatelluista odotti alueiden edistävän informaatioteknologian käyttöä koko ympäristössään.

Johtajien päällimmäisenä intressinä eivät kuitenkaan ole talousalueille muodostuvat osaamiskeskittymät ja niiden tarjoamat synergiaedut. Vastanneista 68,2 prosenttia nimesi verohelpotukset erikoistalousalueiden tärkeimmäksi huokuttimeksi. Ainoastaan vajaa kolmennes piti alueiden yleisiä toimintapuitteita lähtökohtana yritysten sijoittumispäätöksiin.

Ensimmäiset alueet
korkean teknologian aloille

Venäjälle saatetaan tänä vuonna perustaa jo neljä ensimmäistä erikoistalousaluetta. Virallisen suunnitelman mukaan ne tulisivat korkean teknologian aloille ja osin jatkamaan jo toimivien teknologiapuistojen toimintaa. Suunnitelmia saattavat kuitenkin muuttaa aluetasolta tulevat aloitteet. Ainakin Karjalan tasavallassa on virinnyt haluja paikallisen alueen perustamiseen.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.