Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.4.2005

Maailmanpankin Venäjä-maaraportti:
Tuotannon monipuolistaminen
loisi kasvulle uutta pohjaa

Maailmanpankki näkee huhtikuun alussa julkistamassaan maaraportissa Venäjän taloustilanteen edelleen pääosin myönteisessä valossa. Talouspolitiikan osalta pankki neuvoo hallitusta mieluiten löysäämään otetaan talouselämästä.

Toisaalta sen tulisi välttää vakautusrahaston varojen liikkeelle laskemista, koska suuret ylimääräiset rahavirrat lisäisivät inflaatiotahtia ja vahvistaisivat entisestään ruplaa.

Edelleen raportissa todetaan, että talouskasvua uhkaa tällä hetkellä nimenomaan teollisuuden selvästi hidastunut kehitys. Teollisuustuotannon kasvu alkoi hiipua jo viime syksynä ja tammi-helmikuussa kasvua oli enää 3,9 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli samaan aikaan vielä 7,4 prosenttia.

Kilpailueduista kannattaisi
ottaa kaikki irti

Pankin mukaan valtion pitäisi nyt puuttua talouselämään vaihteeksi myönteisellä tavalla ja lähteä johtamaan tuotantotoiminnan monipuolistamista. Tässä tulisi huomioida kaikki Venäjän teollisuudella olevat kilpailuedut, kuten halpa maakaasuenergia.

Pankki on myös arvioinut WTO-jäsenyyden Venäjälle aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Laskelman mukaan jäsenyys tuottaisi Venäjälle parin ensimmäisen vuoden aikana noin 19 miljardin dollarin suuruisen edun, mikä vastaisi 3,3 prosenttia vuoden 2004 bruttokansantuotteesta. Pitemmällä aikavälillä jäsenyys tuottaisi Venäjälle keskimäärin noin 64 miljardia dollaria vuodessa.
Jäsenyyden tuomien talousvaikutusten odotetaan heijastuvan myös kotitalouksien kulutukseen. Pankin laskelman mukaan yksityinen kulutus kasvaisi välittömästi jäsenyyden jälkeen. Vaikutusta on kuitenkin vielä vaikea arvioida, joten kysynnän kasvu asettuu karkeaan 2-18 prosentin haarukkaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.