Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.4.2005

HKKK:n CEMAT-tutkimuskeskus:
Itälaajentumisesta hyvä väylä
suomalaisyritysten kansainväistymiseen

Euroopan unionin itälaajentuminen on avannut suomalaisille yrityksillä hyvän väylän kansainvälistymiseen. Laajentuminen on antanut varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksillemme uudenlaisia mahdollisuuksia vientiin, alihankintoihin ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Erityisen merkittävää suomalaisille on ollut Itämeren kotimarkkinoiden vahvistuminen EU:n sisämarkkinoiden osana. Suomen vienti pelkästään Baltian maihin on samaa suuruusluokkaa kuin vientimme Kiinaan.
EU on tukenut tuntuvasti uusien jäsenvaltioiden sekä seuraavien hakijamaiden infrastruktuurien kehittämistä, mikä on avannut ovet suomalaisen osaamisen hyödyntämiselle. Päätös jäsenyysneuvottelujen avaamisesta on myös aktivoinut suoria ulkomaisia investointeja jo ennen jäsenyyttä. Sijoittajia on kiinnostunut muun muassa valtion omistamien yritysten yksityistäminen.

Helsingin kauppakorkeakoulun CEMAT-tutkimuskeskuksen mukaan EU-laajentuminen on dynaaminen prosessi, jossa aikaisemmat kokemukset voidaan hyödyntää uudelleen. Lisäksi suomalaisten yritysten laajentumiskokemuksia voidaan hyödyntää EU:n uusissa naapurimaissakin.

CEMAT:in tutkimuksen Suomalaisyritysten kansainvälistymisestä Baltiassa 1987-2004 voi tilata kauppa- ja teollisuusministeriön internet-sivuston kautta osoitteesta www.ktm.fi/julkaisurekisteri.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.