Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Puolan talous kääntyi viimein
selvään kasvuun

Puolan talous on pitkän tauon jälkeen päässyt selvälle kasvu-uralle. Keskuspankin alustavan laskelman mukaan bruttokansantuote kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Pankin koko vuotta koskeva talouskasvuarvio on tällä hetkellä viisi prosenttia. Talouden elpyminen alkoi jo viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla teollisuustuotteiden vientikysynnän vahvistumisen seurauksena.

Vientiä turvasi zlotyn edullinen kurssi.

Maaliskuulta saatujen tietojen mukaan talous kehittyy yhä hyvin. Maaliskuussa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu myynti kasvoi vuositasolla 23,8 prosenttia. Kasvua tapahtui 26 toimialalla kaikkiaan 29:stä toimialasta. Huimimpaan kasvuun ylti Puolan autoteollisuus, jonka myynti kasvoi maaliskuussa 74 prosenttia vuoden takaisesta.

Lupaavat talousnäkymät ovat selvästi aktivoimassa kotimaisia investointeja. Yritystiedustelun perusteella puolalaisten yritysten investointialttius on tällä hetkellä korkeammalla kuin kertaakaan vuoden 1999 jälkeen. Investointiaikeita on jo toteutettu, sillä maaliskuussa rakennusala, viimeisenä perustoimialana, kääntyi pitkästä aikaa kasvuun.

Samalla myös suorien ulkomaisten investointien odotetaan kasvavan. Talousministeri Jerzy Hausnerin johdolla laaditussa Kansallisessa kehitysohjelmassa arvioidaan ulkomaisten investointien nousevan tänä vuonna 4,5 miljardiin dollariin. Ohjelmassa on myös kovat jatko-odotukset, sillä vuonna 2009 investointien odotetaan kohoavan jo 10 miljardin dollarin tasolle.

Talouskäänteen rohkaisemana on Puolan hallitus asettanut kunnianhimoisen tavoitteen maan pääomamarkkinoiden kehittämiseksi.

Tavoitteena on yksityistää Varsovan pörssi ja nostaa siinä noteerattujen osakkeiden kapitalisointiarvo 50 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tälle tasolle pääseminen loisi Puolaan keskisen Itä-Euroopan vahvimmat pääomamarkkinat.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.