Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Venäjä yhä tärkeämpi
Itämeren alueen metsäsektorille

Hakkuut ja metsäteollisuuden tuotanto ovat kasvaneet selvästi Itämeren alueella vuoden 1995 jälkeen. Suomessa ja Ruotsissa tuotannon kasvu on perustunut merkittävältä osin tuontipuuhun. Tulevaisuudessa metsäteollisuuden tuotannon merkittävämpi kasvu voinee tapahtua lähinnä Luoteis-Venäjän puuvarojen avulla. Tuotannon kasvun painopiste tulee ainakin sahatavaran osalta olemaan Baltiassa ja Venäjällä.

Alueen tuotanto
kasvaa

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos arvioi tuoreessa alueen metsäsektoria koskevassa selvityksessään, että metsäteollisuuden tuotteiden kulutus kasvaa voimakkaasti Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Tästä huolimatta Itämeren alue säilyy nettovientialueena myös tulevaisuudessa koska myös tuotanto alueella kasvaa.

Suomi on Itämeren alueen metsäisin maa. Meillä seitsemän hehtaaria kymmenestä on metsää. Absoluuttisesti tarkastellen eniten metsää on kuitenkin Luoteis-Venäjän alueella. Tosin Luoteis-Venäjän metsistä vain runsaan 70 prosentin on arvioitu olevan kaupallisesti hyödynnettävissä. Metsien käyttöä hankaloittaa muun muassa Venäjän heikko infrastruktuuri etenkin tiestön osalta.

Latviassa ja Virossa hakkuut
jo liian suuria

Itämeren alueella hakataan keskimäärin 73 prosenttia metsien kasvusta. Suurimmat hakkuusäästöt syntyvät Saksassa ja Luoteis-Venäjällä. Latviassa ja Virossa hakkuut ovat jo nousseet yli talousmetsien nettokasvun.

Suomessa ja Ruotsissa yksityismetsänomistajien merkitys on suuri. Baltian maihin on metsien palautus- ja yksityistämisprosessin seurauksena syntymässä merkittävä metsien yksityisomistus, mutta valtio jää edelleen suuremmaksi omistajaksi kuin Pohjoismaissa. Venäjällä valtio omistaa toistaiseksi kaikki metsät ja Puolassakin raaka-aineen tarjonta perustuu lähes yksinomaan valtion metsien puuhun.

Baltian maat tulossa Venäjän
raakapuumarkkinoille

Hakkuut ja puun ulkomaankauppa ovat kasvaneet Itämeren alueella. Puuvirrat tulevat Luoteis-Venäjältä ja kulkeutuvat Suomeen, Ruotsiin ja Saksaan. Aivan viime vuosina on myös tukin tuonti Viroon ja Latviaan Venäjältä kasvanut. Mikäli Baltiaan tulee kaavaillulla tavalla massa- ja paperiteollisuutta, Itämeren alueen ainoaksi suureksi puun viejäksi jäänee Venäjä.

Metsäteollisuustuotteiden kulutuksen paras kasvu löytyy lähivuosina todennäköisesti Baltian maista, Puolasta ja Venäjältä. Tiedossa olevien investointisuunnitelmien perusteella myös sahateollisuuden investoinnit tulevat pääosin suuntautumaan seuraavalla kymmenvuotisjaksolla juuri Baltiaan ja Venäjälle.

Sellu- ja paperiteollisuuden kohdalla tuotannon kasvun painopiste on vielä seuraavat 5-10 vuotta muualla kuin itäisillä lähialueilla eli Suomessa ja Ruotsissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.