Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Valuuttapolitiikassa korostuu
kahden valuutan kori

Ruplan vahvistuminen on jatkunut lähinnä vaihtotaseen suuren ylijäämän ansiosta keskuspankin interventioista huolimatta. Rupla vahvistui tammi-maaliskuussa dollaria vastaan 3,2 %, euroa vastaan 3,1 % ja kauppapainoiseenvaluuttaindeksiin nähden 2,6 %.

Reaalisesti rupla vahvistui kauppapainoisella indeksillä mitattuna 4,7 %. Huhtikuussa rupla on hiukan heikentynyt dollariin mutta vahvistunut euroon nähden. Keskuspankki on viime vuosina asettanut tavoitteellisia rajoja ruplan efektiiviselle valuuttakurssille (kauppapainoiselle korille) kuitenkin ilman selkeää valuuttakurssitavoitetta.

Tänä vuonna ruplan reaalisen efektiivisen kurssin sallitaan vahvistua enintään 7 %. Keskuspankin mukaan valuuttapolitiikkaa mitoitettaessa on jatkossa tarkoitus käyttää dollarin ja euron koria. Euron osuudeksi on aluksi hahmoteltu vain 10– 20 %, mutta myöhemmin osuus nousisi 50 prosenttiin. Mainittu 7 prosentin yläraja koskisi jatkossa kauppapainoisen korin asemesta tämän korin reaaliarvoa. Keskuspankki ei kuitenkaan ole tehnyt asiasta virallista päätöstä.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT-Viikkokatsaus. Toimittaja Timo Harell bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.