Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Venäjän makrotalous tavoittelee
yhä vuoden 1990 lukuja

Venäjän hallituksen teettämästä makrotalouden kehitysanalyysista selviää, että maan bruttokansantuote ei ole vieläkään saavuttanut vuoden 1990 tasoa. Viime vuonna kansantuote nousi 79,4 prosenttiin vanhan talousjärjestelmän viimeisestä tasosta.

Kasvu oli vaatimaton kymmenvuotiskaudella, sillä jo 1993 päästiin 74,2 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Alimmillaan bruttokansantuote oli vuonna 1998, jolloin se jäi 57,5 prosenttiin lähtövuoden luvusta.

Kotitalouksien reaalitulot ovat noudattaneen samaa sykliä, mutta vuoden viiveellä. Vuonna 2003 tulot vastasivat 60,8 prosenttia vuoden 1990 tuloista, vuonna 1994 vertailuluku oli 60,1 prosenttia ja pohjalukemaan eli 39.8 prosenttiin pudottiin vuonna 1999.

Kehitystarkastelussa painotetaan kuitenkin viimeisen kolmen vuoden myönteistä kehitystä.

Kun bruttokansantuote laski vuosina 1996-1999 keskimäärin 0,4 prosentilla vuodessa, päästiin vuosina 2000-2003 jo 6,8 prosentin keskikasvuun.

Kasvun kiihtyminen näkyy vastaavalla tavalla kansalaisten reaalitulojen kehityksessä. Vuosina 1996-1999 tulot kasvoivat keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa. Seuraavalla nelivuotiskaudella 2000-2003 kasvutrendi vahvistui oleellisesti vuotuisen keskikasvun noustessa 11,3 prosenttiin.

Työllisyys polkee paikallaan

Venäjän työllisyystilanne ei sensijaan ole juurikaan kohentunut. Vuonna 1996 työttömien työnhakijoiden osuus oli 22 prosenttia koko työikäisestä väestöstä ja vuonna 2000 se oli noussut 28,9 prosenttiin.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilanne oli jo parempi, sillä työttömiä työnhakijoita oli 29 miljoonaa eli 20,4 prosenttia väestöstä.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.