Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Venäjälle teknokraattien hallitus
Putinin valinta vahvisti suomalaisyritysten
luottamusta Venäjän markkinoihin

Venäjän-vientiä harjoittavat suomalaisyritykset pitävät presidentti Vladimir Putinin uudelleenvalintaa kaupankäynnin kannalta myönteisenä seikkana, selviää Idänkaupan Vientipalveluiden uusimmasta Venäjä-raportista. Idänkaupan Vientipalvelut -julkaisu on jo vuodesta 1996 lähtien tutkinut kaksi kertaa vuodessa yritystemme toimintaoloja, odotuksia ja aikeita Venäjän markkinoilla. Toistuvien barometrikysymysten lisäksi tutkimuksessa selvitetään yritysjohdon näkemyksiä ajankohtaisiin talousteemoihin.

Kolme vastaajaa neljästä katsoi Putinin jatkamisen varmistavan nykyisen kaltaisen talouspolitiikan jatkumisen Venäjällä. Venäjän markkinatalouskehitys ei sen sijaan ole yhtä paljon Putinin varassa.

Maariskin vähentyminen
aktivoi investointeihin

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten mielestä Putin jatkaminen parantaa myös Venäjän poliittista ennustettavuutta ja turvaa yhteiskuntarauhan. Poliittis-taloudellisen maariskin vähentyminen aktivoi puolestaan venäläisiä ja ulkomaisia investoijia. Venäjän maariski kasvoi syksyllä dramaattisesti valtiovallan ja öljyjätti Jukosin kiistojen huipennuttua pääjohtaja Mihail Hodorkovskin pidätykseen.

Vladimir Putinin uudelleen valinnan ohella yritykset asennoituvat myönteisesti myös Venäjän uuteen hallitukseen. Vajaa viidennes vastanneista arvioi uuden hallituksen olevan ammattitaitoisemman ja toimintakykyisemmän edellisen vaalikauden hallitukseen verrattuna.

Kasvuodotukset
myönteisiä

Venäjän talouselämän kehitysnäkymiä yritykset pitävät edelleen hyvinä. Tutkimukseen vastanneista 84 prosenttia uskoo Venäjän talouskasvun jatkuvan hyvänä myös koko kuluvan vuoden ajan. Yritysten mukaan kulutus kasvaa selvästi, mutta ostovoiman todetaan vahvistuneen myös yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla.

Vientiyrityksillä on tulevalle puolivuotiskaudelle myönteisiä kasvuodotuksia myös edustamiensa toimialojen osalta. Myönteiset arviot koskevat myös Suomen koko Venäjän-viennin kehitystä. Vastanneista peräti 86 prosenttia odottaa kokonaisviennin kasvavan tänä vuonna ja vain 16 prosenttia olettaa sen jäävän vuoden 2003 tasolle.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.