Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Liettuan odotetaan yltävän laajentuneen
EU:n parhaaseen talouskasvuun

Euroopan komissio luottaa erinomaisen viime vuoden jälkeenkin yhä Liettuan talouskehitykseen. Viime vuonna Liettua oli nopeimmin kasvanut talous EU:n jäsenehdokasmaiden joukossa, mutta tänä vuonna komissio uskoo Liettuan kasvattavan bruttokansantuotettaan enemmän kuin minkään muu maan laajentuneessa Euroopan unionissa.

Euroopan komissio arvioi Liettuan talouden kasvavan tänä vuonna 6,9 prosenttia ja ensi vuotta koskeva ennakkoarvio on tässä vaiheessa 6,6 prosenttia. Talouskasvun perusoletuksena on kysynnän vahvistuminen Liettuan perinteisillä vientimarkkinoilla. Komission mukaan vienti kasvaisi tänä vuonna 8,8 prosenttia ja 9,0 prosenttia vuonna 2005.

Liettuaan tänä vuonna tehtävistä suorista ulkomaisista investoinneista ei ole vielä laadittu ennusteita, mutta niiden sopii odottaa kehittyvän myönteisesti ainakin Baltian mittakaavassa. EBDR:n ennusteen mukaan suorat ulkomaiset investoinnit uusiin jäsenmaihin kiihtyvät ja nousevat tänä vuonna kaikkiaan 14,5 miljardiin dollariin.

Investoinneissa Liettuan kilpailukykyä lisää vahvan talouskasvun ohella muun muassa selvästi parantunut infrastruktuuri. Liettuassa on toiseksi tihein maantieverkosto uusien jäsenmaiden ryhmässä. Maan valtateistä kuusi on luokiteltu tasolle E ja EU:n kansainvälisten kuljetusten komitea on nimennyt ne eurooppalaisittain merkittäviksi tieyhteyksiksi.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.