Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Maailmanpankin keskittymistutkimus:
Venäjää hallitsee 23
kapitalismin linnaketta

Maailmanpankin mukaan Venäjän talouselämä on korostuneen keskittynyttä. Venäjällä vain 23 yksilöä ja omistajaryhmittymää omistaa 17 prosenttia pankkivaroista sekä kontrolloi 35 prosenttia teollisuuden myynnistä ja 16 prosenttia sen työvoimasta.

Maailmanpankin tuore selvitys kattaa 1 300 suurinta yritystä Venäjällä. Tarkastelun kohteina olivat sekä yksityiset suuryhtiöt että tärkeimmät valtion-yhtiöt. Selvityksen tarkoituksena oli tutkia aikaisempaa tarkemmin talou-dellisen keskittymisen aste, taloudellisen vallan käyttäjät sekä keskittymisen vaikutukset koko talouselämälle.

Selvityksen päähavaintoja oli se, että Venäjän varakkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat henkilöt, mukaanlukien oligarkkit, käyttävät resurssejaan tehottomammin kuin pienempien yritysten omistajat. Yksityisessä suurteollisuudessakin toiminta oli silti selvästi tehokkaampaa kuin valtion omistamissa yrityksissä.

Talouselämää vahvasti hallitsevan ”Big 23” -ryhmän ansiona Maailmanpankki pitää sitä, että se oli konsolidoinut enemmän tai vähemmän onnistuneesti yksityistämisen jälkeen hajallaan olleen yrityskentän. Tämä prosessi oli kuitenkin edennyt tarpeettoman pitkälle ja monopolistisiin tilanteisiin.

Juuri monopolistinen kontrolli tukahduttaa pahiten Venäjän yrityselämän diversifioitumista. Suurten teollisuusryhmittymien valvomat alat eivät ole avoinna vapaalle kilpailulle, mikä hidastaa elinvoimaisen pk-sektorin syntymistä.

Vaatimattomista lähtökohdista aloittaneet pk-yritykset ovat pankin mukaan selvästi dynaamisempia ja tehokkaampia kuin pelkällä alasajolla saneeratut entiset valtionyhtiöt. Raportissa todetaankin, että vuonna 2002 valtaosa uusista työpaikoista syntyi pienissä, vain 30-60 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Fradkov aloitti rakentavan
dialogin oligarkkien kanssa

Venäläistä suurkapitalismia edustava RSPP kommentoi Maailmanpankin tietoja pääpiirteissään oikeiksi, mutta kiirehti samalla torjumaan valtiovallan intressit omistuskeskittymien purkamiseksi.

Ilmeisesti Maailmanpankin raportti toimi yhtenä virikkeenä sille, että pääministeri Mihail Fradkov tapasi jokin aika sitten ensimmäisen kerran RSPP:n kovimman ytimen eli oligarkkien edustajat. Fradkovin keskeinen teesi oli se, että suuryhtiöiden tulisi suunnata varojaan talouselämän monipuoliseen kehittämiseen. Tätä tarvitaan, koska Venäjä ei voi luottaa siihen, että talouden ulkoiset tekijät pysyvät yhtä suosiollisina kuin ne nyt ovat.

Fradkov painotti myös suurkapitalismin sosiaalista vastuuta. Köyhyyttä ei saada Venäjältä kitkettyä, ellei jättivaroja käytetä myös kansalaisten taloudellista ja muuta hyvinvointia lisäävillä tavoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 4/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.