Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Venäjän rajavastuuyhtiölaissa paljon muutoksia

Venäjällä kaikki ennen 1.7.2009 perustetut rajavastuuyhtiöt on uudelleen rekisteröitävä kuluvan vuoden loppuun mennessä, muistuttaa varatuomari Jussi Kaasalainen tässä artikkelissaan. Kaasalaisen toimisto on hoitanut yhtiöiden uudelleen rekisteröintejä muun Moskovassa ja Pietarissa. Kaasalaisen Venäjän liikejuridiikkaan perehtynyt lakitoimisto Contract Law Jussi Kaasalainen & Co Oy sijaitsee Helsingissä.
••• ••• •••

Rajavastuuyhtiölain uudistuksen tarkoituksena on lain esitöiden mukaan puuttua rajavastuuyhtiöiden kautta harjoitettuun harmaatalouteen ja poistaa mahdollisuudet käyttää rajavastuuyhtiötä “yhden päivän yhtiönä”.

Venäjän veropalvelun tilastojen mukaan Venäjällä rekisteröityjen OOO-yhtiöiden maksamatta jääneet verot ovat 1.12.2004 tilanteen mukaan olleet yhteensä 250 miljardia ruplaa. Uusilla muutetuilla lain kohdilla epäkohtiin pyritään vaikuttamaan useilla lain muutoksilla.

Esimerkiksi yhtiön perustamissopimus on poistettu yhtiön perustamisasiakirjoista ja ainoaksi perustamisasiakirjaksi on tullut yhtiöjärjestys. Aiemmin allekirjoitetut perustamissopimukset tulevat tällä lain muutoksella mitättömiksi 1.7.2009 alkaen. Yhden osakkaan yhtiössä ei tarvita perustamissopimusta, mutta mikäli yhtiössä on enemmän kuin yksi osakas on osakkailla yhtiön perustamisen yhteydessä yhä velvollisuus allekirjoittaa perustamissopimus.

•••
Uudistetussa laista on myös poistettu osakkaan oikeus poistua yhtiöstä. Oikeus poistua yhtiöstä on olemassa ainoastaan mikäli oikeus on erikseen määritelty yhtiöjärjestyksessä osakkailla. Osakas ei voi kuitenkaan poistua yhtiöstä, mikäli kyse on yhden osakkaan yhtiöstä.

Yhtiö ei saa maksaa yhtiöstä poistuvalle osakkaalle tämän osuuden määrää rahassa tai omaisuudessa, mikäli osuuden maksamishetkellä yhtiö on konkurssitilassa tai mikäli yhtiö joutuisi maksun tapahtumisen jälkeen konkurssitilaan.

•••
Yhtiön on myös pidettävä osakasluetteloa osakkaistaan. Osakasluetteloon on merkittävä osakkaan yksilöintitiedot. Osakkaiden osuuksien nimellisarvo ja osuuksien määrä merkitään suoraan Venäjän kaupparekisteriin eikä enää yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestykseen merkitään ainoastaan yhtiön perustamispääoman koko määrä eikä eritellä enää erikseen sitä kuinka paljon kukin osakas omistaa osuutta yhtiössä.
Yhtiöjärjestyksissä ei liioin enää nimetä osakkaita tai niiden yksilöintitietoja, mikä Kaasalaisen mukaan helpottaa yhtiön osuuksien myyntimenettelyä, koska enää ei tarvita joka kerta yhtiöjärjestyksien muutoksia kun myydään yhtiön osuuksia. Riitatilanteissa osakkaiden omistuksen määrä ja yksilöinti määritellään Venäjän kaupparekisterin tietojen mukaan.

•••
Huomattava on myös, että yhtiön osuuksien myyntimenettely ja panttaus on muutettu määrämuotoiseksi oikeustoimeksi. Yhtiön osuuden siirto ja panttaus on tehtävä notaarin vahvistamalla kirjallisella siirtoasiakirjalla/kauppakirjalla. Määrämuodon noudattamatta jättäminen aiheuttaa siirron/panttauksen mitättömyyden. Notaarin velvollisuutena on ilmoittaa osuuden siirrosta Venäjän kaupparekisteriviranomaiselle viimeistään kolmen päivän kuluessa siirrosta.

•••
Yhtiön lakkauttaminen osuuden myynnin kautta on tehty vaikeaksi. Rajavastuuhenkilön osuuden siirtohetkenä on notaarin suorittama osuuden siirron vahvistamishetki. Notaarilla vahvistettu siirto voidaan riitauttaa ainoastaan oikeudessa nostettavalla kanteella. Notaarien on otettava lain mukainen pakollinen 1.1,5 miljoonan ruplan vastuuvakuutus.
Uudistuksiin kuuluu myös, että rajavastuuyhtiön minimipääoman määrä on 10 000 ruplaa. Aiemmin minimipääoma määriteltiin kertomalla minimipalkka sadalla.
Rajavastuuyhtiö on myös mahdollista muutosrekisteröidä osakeyhtiön tai tuotannollisen kooperatiivin lisäksi myös mihin tahansa muuhun Venäjän lain mukaiseen yhtiömuotoon.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-