Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Venäjälle voi nyt investoida edullisesti

Talouden kriisitilanne on Venäjällä palauttanut realismia talouselämää. Tuotannontekijöiden hinnat ja saatavuus ovat asettuneet nyt lähemmäksi sitä tasoa, jolle ne todellisuudessa kuuluvat. Ulkomaisen yrityksen kannalta myös ruplan asteittainen devalvoituminen on tehnyt toiminnan käynnistämisen tai laajentamisen edullisemmaksi.

Venäjän talous muutti kesän 2008 jälkeen rajusti suuntaansa. Tämän vuoden alkukuukausina maan talous on jo ajautunut syvään taantumaan. Ennen käännettä taloutta leimasi löysän rahan luoma ylikuumentuminen ja spekulatiivinen markkinailmapiiri.

Ostajan markkinat

Venäjälle kannattaa panostaa nyt, sillä maahan on syntynyt ostajan markkinat.

”Palkat ovat laskusuunnassa, työvoiman saatavuus on parantunut, raaka-aineiden hinnat laskevat ja tonttien hinnat sekä rakennuskustannukset halpenevat”, konsulttiyhtiö ERMS:n hallituksen puheenjohtaja Martti Rautee luettelee ostajan kannalta positiivisia seikkoja.
Venäjällä yli 30 vuoden ajan rakennus- ja kiinteistöalalla toiminut Rautee pitää talouskriisiä väliaikaisena tilanteena. Hän uskoo markkinoiden varmasti elpyvän. Käänteen ajankohtaa on sen sijaan nykyisessä tilanteessa vielä epäselvä.

Venäjän talouden erityinen heikkous eli riippuvuus raaka-aineiden viennistä voi yhtä lailla kääntyä myös valttikortiksi. Öljyn, kaasu ja muiden avainraaka-aineiden markkinoiden lähtiessä nousuun Venäjä pääsee välittömästi hyötymään uudesta tilanteesta, koska se alkutuottajana toimii ketjun lähtöpäässä ja saat tulot ensimmäisenä.

Rauteen mukaan nyt onkin oikea aika investoida perusbisnekseen Venäjällä. Maan ja tonttien hinnat ovat laskussa ja niitä voi vuokraamisen vaihtoehtona myös hankkia omistukseen. Samalla myös valmiiden kiinteistöjen sekä uudisrakentamisen kustannukset ovat laskeneet ja laskevat edelleen. Tämä koskee sekä tehdastiloja että myymälöitä ja toimistotiloja.

Ylisuuret odotukset
karsiutuneet

Ajankohta on otollinen myös yritysostoihin, koska yritysten arvonmäärityksistä on karissut pois hintoja vedättäneet ylisuuret odotukset. Rautee sanoo, että venäläisperäisen hinnoittelulogiikan tilalle on astumassa länsimainen arvostusajattelu ainakin, jos mahdollisena ostajana on ulkomainen yhtiö.

” Venäläisyrityksillä on myös suoranaisia myyntipaineita, koska niiden toiminta perustuu kassavirtaan, eikä niillä ole juurikaan käyttöpääomia”, hän vielä muistuttaa.

Paikallisen yrityksen hankinta on nyt edullista myös siitä syystä, että toimintaprosessissa välttämättömillä verkostopalvelutuottajilla on runsaasti vapaata kapasiteettia. Resurssien niukkuudesta johtuvia pullonkauloja ei enää synny kuten ylikuumentumisen vaiheessa.

Kysyntää
löytyy yhä

”Vaikka viennin ja paikallisen liiketoiminnan näkymät ovat tällä hetkellä ulkomaisen yrityksen kannalta yleisesti ottaen heikot, löytyy markkinoilta edelleen kysyntää”, Rautee sanoo.

Vahvimmilla ovat hänen mukaansa yritykset, jotka myyvät Venäjällä ihmisten päivittäisiin perustarpeisiin liittyviä tuotteita, kuten elintarvikkeita, non-food-tuotteita, kodin käyttötavaroita ja vaatteita. Kestokulutustavaroiden kysynnässä taantuma sen sijaan tuntuu ja vaikein tilanne on tuotantohyödykkeiden markkinoilla, investointikysynnän pysähdyttyä.

Liikkeelle on syytä
lähteä ajoissa

Tuotannollisia investointeja harkitsevien yritysten kannattaa nykytilanteesta riippumatta lähteä liikkeelle edullisen hintatason vielä vallitessa. Rautee painottaa, että greenfield-projektin kehitysaika on edelleen pitkä.

”Valmistelutyöt, kaupat ja sopimukset on saatava hyvissä ajoin päätökseen ennen kuin suhdannekäänne panee taas kustannustason laukkaamaan. Prosessin voi myös ajoittaa ja jaksottaa siten, että operaation voi tarvittaessa keskeyttää ennen kuin hankkeen varsinaiset maksut lankeavat.”

Martti Rautee suosittelee tuotantotoiminnan sijoittumiskohteiksi viime aikoina kehitettyjä teollisuusalueita. Niiden etuna on saatavilla oleva infrastruktuuri, joka usein mahdollistaa riittävän ja luotettavan sähkön, kaasun ja veden saannin. Tämä ei ole aina lainkaan varmaa yksittäistonttia ostettaessa.

ERMS eli EuroRus Management & Investment Services palvelee Venäjällä suomalaisia ja muita yrityksiä. Konsulttiyhtiö keskittyy asiakasyritysten liiketoiminnan ja investointien tukemiseen ja kehittämiseen. Yrityksen toimitusjohtajana on Vladimir Tähkä, jolla on myös yli 30 vuoden kokemus rakentamisesta ja muusta liiketoiminnasta Venäjällä. ERMS:n avainhenkilöt ovat olleet toteuttamassa yli sataa investointiprojektia Venäjällä - yhteisarvoltaan yli miljardi euroa.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-