Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Venäjän vakausrahasto venyy vuoteen 2011 saakka

Venäjän valtion vakausrahaston varat riittävät vielä vuoden 2011 puoliväliin saakka, finanssiministeri Alexei Kudrin vakuutti hallituksen istunnossa maaliskuussa. Ellei taloudessa tapahdu käännettä on Venäjän lainattava voidakseen toisella vuosipuoliskolla kattaa budjetin alijäämää, joka ennakkolaskelmien mukaan voisi olla kolme prosenttia bruttokansantuotteesta.

Finanssiministeri pitää Venäjän luottokelpoisuutta hyvänä kansainvälisillä finanssimarkkinoilla, koska valtion ulkomaanvelka on suhteellisen alhainen, ainoastaan 10 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Venäjä pyrkii perinteiseen budjettitasapainoon myös budjettilain muutoksilla.

Vakausrahaston varoja on tähän mennessä saanut käyttää ainoastaan öljyn ja kaasun alentuneiden vientitulojen kompensointiin, mutta uudistuksen jälkeen varoja voidaan käyttää myös valtiobudjetin vahvistamiseen.

Venäjä on talouskriisin jatkuessa menettänyt suhteellisesti paljon enemmän vientituloja kuin Euroopan maat. Siksi Venäjän on minimoitava budjettivajeensa.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-