Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Venäjän taloustilanne heijastui Suomen vientiin

Suomen Venäjän-viennin arvo pieneni marras-joukuussa 10 % vuotta aiemmasta erityisesti kone- ja laiteviennin vähentymisen vuoksi. Koko vuoden aikana vientimme kuitenkin kasvoi vielä 13 % ja ylsi 7,6 miljardiin euroon. Venäjä nousi Suomen suurimmaksi vientimarkkinaksi vajaan 12 prosentin osuudella. Viennistä lähes viidennes koostui kuitenkin henkilöautoista, joita ei valmistettu Suomessa.

Markkina-alueena Venäjä on Suomelle tärkeä mm. elintarvikkeiden sekä tekstiilien ja jalkineiden viennissä, sillä niiden viennistä yli viidennes suuntautui viime vuonna Venäjälle. Näiden tuotteiden koko tuotannosta pääosa menee silti kotimarkkinoille.

Suomen Venäjän-tuonnin arvo oli viime vuonna 10,1 miljardia euroa, mikä oli 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Venäjä oli selvästi Suomen suurin tuontimaa yli 16 prosentin osuudella. Tuonnin arvo kuitenkin supistui huomattavasti marras-joulukuussa. Tämä johtui suurelta osin raaka-ainehintojen laskusta, sillä tuonti koostuu pääosin öljystä ja muista raaka-aineista.

Kysynnän hiipuminen Venäjällä on heijastunut myös Suomen kautta meneviin transitokuljetuksiin. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä maantietransitokuljetusten volyymi supistui 14 % vuotta aiemmasta, mikä johtui lähinnä henkilöautokuljetusten vähenemisestä. Suomen kautta kuljetettiin viime vuonna 40 % Venäjän autotuonnista. 90 miljardin dollarin verran. Valuuttavarannon odotetaan puolestaan supistuvan 110-140 miljardia dollaria.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-